Archive for 18 iulie 2014

MANA FATIMEI ~ SIMBOLISTICA   1 comment


O întâlnim tot mai des, prin oraș, la muncă, la școală, aplicată pe bijuterii, imprimată pe haine, chiar și tatuată, dar ce înseamnă de fapt acea mână cu o formă ușor ciudată?

 

 

 

 

Simbolul este cunoscut la creștini sub denumirea de Mâna Fecioarei Maria, la musulmani ca Mâna Fatimei, la arabi ca Hamsa (ce inseamnă „cinci” în arabă), iar în alte culturi este denumită Mâna lui Dumnezeu sau Mâna lui Miriam. Se află printre cele mai cunoscute amulete protectoare din Zona Orientului Mijlociu, iar primele dovezi ale existenței sale au fost descoperite în Anatolia, datând din 7000 î.Hr.. Amuleta este compusă prin combinarea a trei simboluri foarte puternice, mâna, ochiul și cifra cinci, îmbinarea lor având rolul de a amplifica puterea împotiva răului. Principala caracteristică aMâinii Fatimei este protecția în fața deochiului.  Deochiul este o superstiție cu puternice influențe asupra lumii islamice, aceștia având o adevărată teamă mai ales că este recunoscut de tradițiile profetice, dar și alte popoare mențin credința deochiului.

Mâna este un simbol al protecției, al apărării și poate primi chiar și conotații divine în unele culturi deoarece poate reprezenta mâna zeilor care intervin în ajutorarea credincioșilor. Aspectul clasic al amuletei în cultura iudaică presupune existența ochiului lui Maat în centrul palmei. Ochiul absoarbe puterea deochiului și o îndepărtează, astfel îl protejeză pe purtător. Cifra cinci are rolul de a armoniza ființele, iar cu cât un om este mai echilibrat energetic, deochiului îi va fi aproape imposibil să acționeze.

Se spune că denumirea de Mâna Fatimei provine dintr-o legendă veche. Într-o zi fiica profetului Mahomed, întemeietorul islamului, pregătea mâncarea pentru ea și pentru soțul ei. În timp ce gătea și-a zărit soțul venind acasă ținând de mână o altă tânără. Stăpânită de supărare, Fatima nu a conștientizat că a început să mestece direct cu mâna în mâncarea ce fierbea, fără să simtă durerea fizică. Abia după ce soțul ei a găsit-o în bucătărie cu mâna în mâncarea ce clocotea a realizat ce a făcut. De atunci simbolul Mâna Fatimei este folosit ca obiect decorativ, mai ales la musulmani, considerându-se că înzestrează cu răbdare, fidelitate și autocontrol.

Amuleta a fost răspândită în toată lumea și adaptată diverselor culturi. A ajuns și în America, păstrându-și semnificațiile de bază, dar adăugând faptul că protejează de teama cutremurelor. Astfel, au apărut diverse versiuni ale talismanului, totuși forma se păstrează, iar printre cele mai întâlnite modele sunt cele cu degetele îndreptate în jos, având câte un pește pe fiecare deget și cele cu ochiul încadrat în mijlocul palmei. Astăzi, religia islamică, iudaismul și creștinismul coexistă în țările din jurul bazinului mediteranean, iar în bazarele din marile orașe pot fi găsite o multitudine de variante ale Mâinii Fatimei.

De-a lungul timpului, amuleta a fost încărcată cu tot mai multe simboluri în general protectoare, pentru convingerea că este foarte puternică. Astăzi devine tot mai cunoscută și mai purtată în rândul tinerilor. De asemenea, este folosită în opere de artă, fiind îmbogățită cu simboluri și intens colorată, atrage privirile tuturor.

 

DRUMUL INTERIOR   1 comment


Extras dintr-o revelaţie a Spiritului dată prin Cuvântul profetic în epoca noastră:

>> Recunoaşteţi şi simţiţi că, tocmai în această epocă materialistă Drumul Interior este o necesitate. Drumul Interior este totodata drumul eliberarii de împovărările care există în suflet. Deci dacă parcurgeţi acest drum într-un mod altruist, adică iubirea faţă de Tatăl este esenţială, dacă ne eliberăm de împovărări spre a ne apropia de Dumnezeu, Tatăl nostru etern, atunci veţi avansa pas cu pas pe Drumul Interior. O, recunoaşteţi, Drumul Interior înseamnă : recunoaşte-te pe tine însuţi şi pune-ţi în ordine păcatele cu ajutorul lui Christos pentru a te apropia tot mai mult de Cel etern, de Lumina veşnică. Drumul Interior este deci o şcoală a vieţii în care fiecare elev se recunoaşte pe sine. Recunoaşterea de sine este necesară pentru că, sufletul nu se purifică decât dacă elevul îşi recunoaşte greşelile, adică păcatele şi urmează drumul cainţei inimii, cere iertare, îşi repară greşelile şi nu mai face greşelile deja recunoscute. <<

Ce este Drumul Interior?

Este drumul care duce la Dumnezeu, Tatăl nostru, cu ajutorul lui Christos, Mântuitorul nostru. Drumul Interior este drumul pe care Isus, Christosul, ni l-a arătat trăind pentru noi, ca exemplu, învăţăturile conţinute în Predica de pe Munte. Este drumul pe care El ne-a invitat să-l urmăm spunând:împărăţia lui Dumnezeu este în voi.

Noi am conştientizat că, Dumnezeu este în fiecare dintre noi, Dumnezeu nu are nevoie de un reprezentant sau de un mediator religios între El şi oameni.

Noi am conştientizat că,dogmele,ceremoniile, riturile, cultele sau alte forme de expresie religioasă orientate spre exterior nu au condus la Dumnezeu ci doar spre valori exterioare. Acestea se manifestă, adesea, cu multă pompă şi lux în loc să îi ghideze pe oameni spre interiorizare şi anume spre religia interioară.

Cu alte cuvinte, cel care se încredinţează marilor instituţii ecleziatice îşi construieşte casa pe nisip. Dovada o reprezintă lumea de azi. Cel care doreşte să îşi ridice casa pe stâncă, o va construi pe fundamentul care este Isus, Christosul şi învăţătura Sa, urmându-L astfel pe Christosul lui Dumnezeu.

Suntem conştienţi că omul nu ar trebui să se orienteze spre nimeni altcineva decât spre Dumnezeu care este în el însuşi şi spre Legile Sale. Doar o religie interioară îl poate face pe om liber. Religia interioară este învăţătura lui Isus, Christosul, care, acum 2000 de ani ne-a spus : „Urmaţi-Mă!” şi „Cel care ascultă învăţăturile Mele şi le pune în practică este un om înţelept”.

Ce spune învăţătura lui Isus din Nazaret?

Învăţătura lui Isus din Nazaret este simplă. El spune : Recunoaşte-ţi păcatele măsurând felul tău de gândire şi de comportare cu Legile date de Dumnezeu şi cu Predica de pe Munte, pentru a cere iertare aproapelui tău pentru păcatele faţă de el. Iartă-l pe aproapele tău pentru ceea ce ţi-a făcut. Dacă nu mai repeţi aceleaşi păcate, vei îndeplini, progresiv, Cele Zece Mari Cuvinte ale lui Dumnezeu şi Predica de pe Munte a lui Isus din Nazaret.

Pacea nu se va putea face între oameni decât dacă fiecare crează pacea în el însuşi şi rămâne în pace cu semenul urmând învăţătura lui Isus în viaţa cotidiană.

Cum să ne apropiem de Dumnezeu?

Dacă ne recunoaştem păcatele care ne sunt arătate prin energia zilei, dacă le regretăm , le clarificăm şi nu le mai repetăm,ne apropiem zilnic de Dumnezeul din noi.

Acesta este drumul care conduce la casa Tatălui. Acest drum îl urmăm noi. Este drumul care duce direct spre interior până la Împărăţia lui Dumnezeu de care a vorbit Isus din Nazaret.

Orientaţi-vă încotro doriţi, pentru că, fiecare om este liber să aleagă ceea ce vrea să facă sau nu. Libertatea despre care vorbesc mulţi oameni şi care este considerată bunul cel mai de preţ, include responsabilitatea fiecăruia pentru gândirea şi viaţa sa. Fiecare om poartă în el un trup nemuritor pe care îl numim suflet şi care la rândul său poartă în el libertatea divină şi deci responsabilitatea pentru ceea ce face sau nu, omul în viaţa sa pământească.

De aceea nimeni nu trebuie să fie constrâns să creadă într-o învăţătură religioasă oricare ar fi ea. Pentru că, nici un credincios, oricare ar fi credinţa sa, nu poate dovedi că credinţa sa reprezintă adevărul. Totuşi, toţi sunt chemaţi, prin îndeplinirea progresivă a Legilor lui Dumnezeu şi a Predicii de pe Munte, să aibă parte de faptul că, Dumnezeu este în noi.

Predica de pe Munte a lui Isus este încă actuală?

Predica de pe Munte conţine „esenţa Drumului care duce spre interior” Prin intermediul cuvântului profetic dat de profeta lui Dumnezeu pentru epoca noastră, Christos ne învaţă astăzi acest drum, în Viaţa Universală, în toate detaliile, pe fiecare din nivelele sale.

Drumul Interior „Mai aproape de tine Dumnezeul meu” care începe cu ciclul de deschidere a constiinţei conform creştinismului iniţial constă în recunoaşterea şi învingerea greşelilor umane din dragoste pentru Dumnezeu.

Cel care parcurge cu succes acest drum, care duce la altruism, la egalitate, la libertate, la unitate, la fraternitate adică la dreptate , primeşte puterea de a îndeplini tot mai mult în viaţa sa cotidiană,profesională şi socială, învăţăturile Predicii de pe Munte a lui Isus din Nazaret cât şi a celor Zece Mari Cuvinte ale lui Dumnezeu.

Şi în epoca noastră, Christos a trimis un profet, o femeie, prin intermediul căreia Isus, Christosul, ne-a dat, din nou, Drumul Interior, drumul care ne conduce până la moştenirea noastră divină şi pe care ni l-a învăţat în Predica de pe Munte, drumul pe care El, ca Isus din Nazaret, l-a trăit pentru noi, ca exemplu.

Primul ţel al Drumului Interior

Mulţi dintre noi urmăm acest drum pentru a deveni conştienţi de moştenirea noastră divină. Vedem cum ne eliberăm de agresivitate, de ură de gelozie, de ostilitate, de exploatarea semenului etc…etc… Devenim mai fericiţi, mai veseli, mai liberi,mai sănătoşi şi putem să ne luăm viaţa mai bine în propriile mâini. Câştigăm siguranţă fără a deveni aroganţi, relaţiile cu colegii de serviciu se îmbunătăţesc pentru că noi nu mai privim greşelile altora ci le privim mai întâi pe ale noastre. Pacea şi spiritul comunităţii domnesc din ce în ce mai mult în familiile noastre. Într-un cuvânt, ne este din zi în zi tot mai bine.

Înaltul ţel al Drumului Interior

Fiecărui om care urmează cu consecvenţă Drumul Interior îi este posibil să iasă progresiv din legea semănatului şi a recoltei. Dezvoltând din nou fiinţa noastră adevărată, moştenirea noastră divină, intrăm în viaţa Spiritului lui Dumnezeu

Cum se desfăşoară Drumul Interior?

Drumul Interior începe printr-un ciclu de pregătire a conştiinţei. Acest ciclu preliminar al Drumului Interior are drept scop să ne pregătească conştiinţa orientându-ne, tot mai mult, gândurile şi întreaga viaţă, spre Dumnezeu, în noi. Aceasta se realizează învăţând să cunoaştem circuitul spiritual care acţionează între suflet şi corp şi să activăm forţele de autovindecare în suflet şi corp.

În continuare urmează Drumul Interior cu cele patru trepte de şcoală propriu-zis, cursurile intensive.

Drumul Interior începe cu treapta Ordinei unde învăţăm să ne ordonăm gândurile, să ne înfrânăm vorbirea să ne înnobilăm simţurile şi să reglăm aspecte ale trecutului nostru. Pe treapta următoare, treapta Voinţei, învăţăm să ne recunoaştem voinţa proprie şi să împlinim, pas cu pas, voinţa lui Dumnezeu. Pe treapta Înţelepciunii începem să scoatem şi să acţionăm din conştiinţa deja deschisă. Drumeţul aflat pe treapta Seriozităţii trăieşte tot mai conştient în Dumnezeu care, la acest nivel, îl conduce.


DRUMUL INTERIOR
VIAŢA UNIVERSALĂ

FERICIRE, LIBERTATE Şi SUCCES

Şcoala cosmică

Evoluţia spre conştiinţa cosmică

Fiecare om se găseşte pe un anumit drum al vieţiii sale.

La un moment dat fiecare se întreabă:

Oare de ce sunt eu aici?

Ce rost are prezenţa mea aici?

Ce ţeluri ar trebui să am, adică ce ţeluri vreau să urmez?

 

DRUMUL INTERIOR

în Viaţa Universală

Este drumul la Dumnezeu-Tatăl nostru, cu Christos, Mântuitorul nostru, este Drumul Interior, pe care ni l-a arătat Isus, Christosul, prin Predica de pe Munte trăită conform cuvintelor : „Împărăţia lui Dumnezeu este în interiorul vostru”.

sursa : http://www.universelles-leben.org

CUM IUBESC BARBATII ~ MIHAELA RADULESCU   1 comment


Daca as fi barbat, n-as iubi o femeie pentru frumusetea ei, ci pentru feminitatea ei….

M-as uita staruitor doar spre o femeie care nu m-a zarit, preocupata doar sa fie ea insasi. As sti ca-I frumoasa si din intunericul unei sali de teatru, pentru ca nu rade strident si nici nu si-a urcat picioarele pe scaunul din fata, pentru ca nu se saruta cu iubitul ei si pentru ca plange discret la replici frumoase.I-as lua urma pasilor doar daca as simti ca ma va refuza rece si politicos, pentru ca nu-I place sa fie agatata pe strada. Daca as vedea-o pentru a doua oara, as zambi de felul in care-si da parul dupa ureche si mi-as imagina ca de-acolo, de la gatul dezgolit, as incepe s-o sarut, cand mi-ar da voie…. M-as trezi dimineata cu chipul ei pe tavan, uitandu-se incruntata si dulce catre altul. Mi-ar placea pentru ca merge hotarata si nu se imbraca mulat, ci in alb si negru, nu e rujata si pudrata, ci doar limpede si fragila la vedere…
Daca as intalni o femeie intr-un bar, m-as gandi nesimtit la ea, pentru ca felul in care bea si fumeaza nu m-ar inspira decat spre o noapte de sex dement. Daca as vedea-o in statia de autobuz, mi-as face pana ca sa ma uit cum stie sa astepte rabdatoare…Poate ca as parca masina si m-as plimba cu acelasi autobuz, doar ca sa verific ce-i place la un barbat : indrazneala, eu sau …masina ?!
Probabil, ca oricarui barbat, mi s-ar putea intampla sa-mi placa prietena prietenului meu. Avantajul meu ar fi considerabil , mai ales daca relatia ei cu amicul meu e mai mult o trecere, decat o statie. As sti cum s-o cuceresc mai lesne decat pe fata de la teatru, despre care nu stiam nimic. Ticalosia mea ar avea sansa sa treaca drept o mare iubire, de vreme ce mi-am inselat …prietenul !
Mi s-ar putea intampla sa cunosc o femeie de mai multa vreme, dar abia intr-un anume moment s-o VAD. Poate ca, simtindu-I parfumul discret si vazandu-I mainile frumoase, as privi-o in ochi fara vorbe, pana m-ar intreba ce-i cu mine. Poate ca de la glezna ei fina as incepe o poveste care s-ar infinge-n suflet. Daca as vedea cum se bucura de ciresii infloriti si daca
as auzi ce raspicat vorbeste, m-as stradui sa-I povestesc despre mine…Daca ar fi deja iubita mea, m-ar induiosa felul in care mi-ar spune “buna dimineata”, cu buzele, mainile, ochii si pielea ei toata. As pleca la munca zambind daca mi-ar face micul dejun si mi-ar spune ca ma iubeste numai din ochii calzi de sub parul ciufulit. M-ar fi dor de ea daca nu m-ar suna intruna si daca nu m-ar intreba nimic cand as veni tarziu de la munca. As iubi-o pentru ca nu-si barfeste prietenele, pentru ca nu-mi uraste prietenii, pentru ca nu tipa la nimeni si, mai ales, pentru ca ii stralucesc ochii de cate ori ma vede si pentru ca inchide ochii cand o sarut. Mi-ar fi nespus de draga cand m-ar adormi mangaindu-ma pe spate, cu degetele si cu sarutari cuminti. Mi-ar fi greu sa ma uit dupa alte femei cand iubita mea sta picior peste picior cu atata gratie si cand orice rochie simpla pe care o imbraca trezeste dorinta unui alt barbat de a i-o da jos. As adora-o pentru libertatea de care ne-am bucura impreuna si pentru ca nu
mi-ar spune niciodata ca-i obosita cand as vrea sa fac dragoste sau sex cu ea. M-as topi dupa ea daca le-ar zambi fostelor mele amoruri si daca nu m-ar intreba nimic dupa aceea… M-as uita in nestire la ritualurile ei, cand mi-ar da voie, pentru ca as fi nebun dupa ea cand si-ar pune ciorapii, cand si-ar rimela genele sau si-ar peria parul, cad ar uda florile sau ar pregati masa… As da orice sa-i aud vocea limpede cand m-ar enerva toti la servici si as iesi cu ea in fiecare seara daca n-as auzi-o plangandu-se ca n-are cu ce sa se imbrace. Mi-ar placea sa fie neajutorata doar atunci cand are nevoie de mine, barbatul ei…
Probabil ca nu ne-am plictisi nicicand impreuna daca am sti sa ne lasam spatiu si daca iubita mea ar sti sa taca si sa viseze, sa citeasca langa mine si sa-mi asculte muzica… Mi-ar fi de-ajuns sa-mi fie cea mai draga din lume si din viata daca as vedea-o ca-i vine sa planga dupa ce am fost rau cu ea si as fi nebun dupa ea daca n-ar plange… I-as iubi lacrimile doar cand ar fi de dor sau de prea multa iubire si i le-as stinge cu ale mele.. Daca am putea sa vorbim de toate si sa intelegem tot ce ne spunem, ar fi femeia langa care am visat sa traiesc. M-as certa cu ea fericit ca nu tranteste usi la lipsa argumentelor si nu spune porcarii cand e derutata. Iar daca ne-am muta impreuna, mi-ar placea sa ma umileasca cu ordinea la care m-ar imbia, m-ar invinge curatenia care n-ar fi doar in sufletul ei, ci si in dulap, in baie, in bucatarie… Femeia care mi-ar pune in pericol burlacia ar trebui sa imi accepte toanele, ciudateniile, simplitatea in anume privinte si sa stie pe de rost ca barbatii si femeile nu iubesc la fel. Ar trebui sa poarte lenjerii fine chiar si la bocanci si sa nu ma lase vreodata s-o vad cu bigudiuri sau cu castraveti pe ochi. I-as aduce flori in orice alte zile decat acelea in care ne-am sarbatori anii de cand suntem impreuna si mi-ar placea ca ea sa nu-si doreasca vreun cadou de “valentine’s day”…
As vrea sa priceapa ca toti barbatii viseaza sa faca, macar o data-n viata, sex cu doua femei si sa nu ma certe ca o iau cu mine. As fi al ei mereu, daca s-ar prinde la timp ca o astfel de abordare tine orice barbat acasa. As vrea sa faca tot ce-i trece prin cap si tot ce intuieste in mine atunci cand se dezbraca pentru mine… Cu ea vreau sa fac tot si sa simt tot. As vrea sa muncim amandoi in nestire, sa ne construim temeinic vietile, iar cand va fi sa facem copiii, as vrea sa stie ca voi fi un tata bun. Nu i-as ucide niciun vis, daca realitatea pe care mi-ar oferi-o ar fi aceea pe care am visat-o dintotdeauna…
Daca as fi fost perfect, n-ar fi avut niciun merit sa ma iubeasca ( de la o femeie care l-a iubit pe Paler am invatat asta…). Femeia mea insa va trebui sa fie perfecta pentru mine, nu in frumusete, ci in feminitatea ei deplina.
Daca nu mi-ar cere nimic, i-as da tot ce nici eu n-am crezut ca sint in stare…
Daca in sufletul ei ar fi cel mai frumos, n-as pleca niciodata de-acolo …

PUTETI COMANDA CARTEA ” CUM IUBESC BARBATII ” DE MIHAELA RADULESCU DE AICI – CUM IUBESC BARBATII – MIHAELA RADULESCU

Natura umana.

Cunoasterea vietii sub toate formele ne da puterea de a trai bine in aceasta forma a ei .

literatura e efortul inepuizabil de a transforma viaţa în ceva real

The priest: Aren't you afraid of hell? J. Kerouac: No, no. I'm more concerned with heaven.

Derivată din D.

You know my name, not my story.

Dan Talmaciu

"Onoarea mea este fidelitatea" H.H.

Murmur de soapte

Every Breath I Take...

Comunităţi de Prieteni: "Toţi pentru unul, unul pentru toţi"

Communities Of Friends - All For One & One For All

Laura Dobrescu

"Dragostea este ca un puzzle: greu de asamblat, dar minunat atunci cand toate piesele sunt asezate la locul potrivit." Steve Jobs

simis68's Blog

4 out of 5 dentists recommend this WordPress.com site

Daniellaladana's Blog

La o ceasca de cafea...

Me,Karelia

Nici un „azi” nu este prea puțin, nici un „mâine” nu este prea mult!

Alexandru V. Dan

Proza . Fantasy . Poezie . Eseu

Poveștile Fabiolei

-the funny side of stories-

NOTE FALSE

soporific pentru pian şi pisică

Suflet in lumina!

This WordPress.com site is the bee's knees

lolandas

Cerul este ecranul universului nelimitat!

Reflections On Reality

Thoughts on Being Human and Living a Life of Passion, Joy, and Fun

Nina Docea

de Mădălina Rodocea

Tainele frumusetii !

Despre noi femeile!

tamara88rodica

This WordPress.com site is the bee's knees

învaţă-mă să simt

o felie de viaţă, trecută prin filtrul peniţei

jurnalpentruzileleploioase

"I am the architect of my own destruction"

MARANXA

Lyrik & Philosophie

Diana Mandache's Weblog

Royal History (since 2008)

vorbepe.wordpress.com

de la lume adunate si de mine comentate

E-Motion

de Andrei Stipiuc

Adrian Niculae - 100% jurnalism

Lovesc unde doare mai tare

Legionwriter

"...The light shines in the darkness, and the darkness can never extinguish it."

corinastancu

A topnotch WordPress.com site

La capatul curcubeului

La capatul fiecarui curcubeu ne asteapta o comoara...

Nimic nou sub soare

Toate-s vechi si noua toate/ce e rau si ce e bine/ tu te-ntreaba si socoate...

Eram precisa!

"Everyone is gifted - but some never open their package"

claudia

este o prăjitură dulce-acrișoară. (r)evolution keeps going...

Exist - Aici si Acum

Libertate , Sanatate , Bani , Iubire - Feminitate , Misiune Personala - Spiritualitate

Opus bay

Pobres putas cuando reina la Santa hipocresía.

Intre magie si vrajitorie

magie, teurgie, divinatii, potiuni, incantatii, tarot, magia cristalelor

Alexandru Chermeleu

Viziunea mea asupra omului nou este cea a rebelului in cautarea SINELUI, a fetei lui adevarate. Un om pregatit sa arunce toate mastile, toate caracterele prefabricate, toata ipocrizia, gata sa arate lumii cine este el cu adevarat. Si daca va fi iubit sau condamnat, respectat sau huiduit, incoronat sau crucificat, pentru el va fi acelasi lucru, fiindca A FI TU INSUTI este cea mare binecuvantare a EXISTENTEI. Un om adevarat, sincer, care cunoaste IUBIREA si COMPASIUNEA intelege ca oamenii sunt orbi, inconstienti cu spiritul adormit ~ OSHO (CARTEA DESPRE BARBATI)

Blog neinspirațional

...despre lupta cu morile de vânt

MariaBarbu Blog - IDEAL şi CREAŢIE

Despre Adevar si Realitate, despre Ideal si Creatie

Georgiana Iuliana Dinu (Pui mic)

Din suflet pentru suflet!

%d blogeri au apreciat: