Archive for 4 august 2014

CAND PANTOFII TI SE POTRIVESC ~ OSHO ( fragment )   1 comment


 

Cartea scoate în evidenţa înţelesul adânc al câtorva parabole taoiste celebre însă dacă doriţi sţ folosiţi la maxim cartea, înainte de a citi ce spune Osho, făceţi-vă un pic de timp şi urmăriţi să găsiţi propria explicaţie asupra parabolelor prezentate.

Osho reuşeşte şi în această carte să prezinte învăţăturile orientale (în acest caz, pe cele ale lui Chuang Tzu) într-un mod accesibil minţii occidentale. Pe măsură ce creşte capacitatea noastră de a înţelege condiţionările minţii nostre, creşte şi capacitatea nostră de a transcende mintea.

Iata si cateva fragmente din carte:
Chuang Tsu este o înflorire dintre cele mai rare, mai rară şi decât un Buddha sau un Iisus. Fiindcă Buddha şi Iisus pun accentul pe efort, iar Chuang Tse pe uşurinţă. Multe se pot realiza cu efort, dar şi mai multe cu uşurinţă. Multe se pot face cu voinţă, dar şi mai multe abandonând voinţa. Iar tot ceea ce obţii prin voinţă va rămâne mereu o povară pentru tine; se va crea un conflict permanent, o tensiune interioară, lucrul obţinut putând fi pierdut în orice moment. Trebuie să îl menţii continuu – iar menţinerea lui consumă energie, menţinerea lui va sfârşi prin a te irosi. Doar acel lucru la care ajungi cu uşurinţă nu va fi nicicând o povară pentru tine şi doar ceea ce nu e o povară poate fi veşnic. Numai ceea ce nu e câtuşi de puţin împotriva firii poate rămâne cu tine pururea. Chuang Tsu spune că la real, la divin, la existenţial poţi ajunge dacă te pierzi cu totul în el. Chiar şi efortul de a ajunge la el devine o piedică – şi atunci nu te mai poţi pierde. Chiar şi efortul pe care-l faci ca să te pierzi constituie un obstacol. Cum ai putea face un efort ca să te pierzi? Toate eforturile se nasc din ego, iar prin efort, egoul e consolidat. Egoul reprezintă boala. De aceea trebuie să renunţi la orice efort, nu e nimic de făcut; trebuie să te pierzi cu totul în existenţial. Trebuie să devii din nou asemenea unui copil mic, abia născut, care nu ştie ce e bine, nu ştie ce e rău, nu cunoaşte niciun fel de distincţii. Odată ce au apărut distincţiile, odată ce ştii că aşa e bine şi invers e rău, te-ai îmbolnăvit deja şi eşti departe de realitate.

Când îţi e uşor, atunci e bine. Începe bine şi-ţi va fi uşor.

Şi acesta este criteriul: dacă, atunci când faci ceva, simţi că ţi-e uşor, atunci e bine. Dacă îţi e incomod în orice fel, atunci ceva nu e bine. Dacă eşti încordat înseamnă că viaţa ta nu curge cu uşurinţă. Când nu poţi să dormi, nu poţi să te relaxezi, nu poţi să te detaşezi înseamnă că viaţa ta nu e uşoară – înseamnă că urmăreşti lucruri dificile, imposibile. Schimbă-ţi stilul de viaţă, căci te afli pe un drum greşit. Începe bine şi-ţi va fi mereu uşor, începe bine şi vei fi mereu odihnit – acesta este criteriul. Priveşte întotdeauna la ce se întâmplă în tine atunci când faci ceva: dacă ai un sentiment de pace, de odihnă, dacă te simţi bine în pielea ta, relaxat, atunci e bine. Acesta şi numai acesta este criteriul. Ce e bine pentru tine ar putea să nu fie bine pentru altcineva, ţine minte şi asta. Fiindcă s-ar putea ca ce e uşor pentru tine să nu fie uşor pentru altcineva – pentru el altceva poate să fie uşor. Deci nu are cum să existe o lege universală în această privinţă. Fiecare individ trebuie să afle singur ce anume e uşor pentru el. Nu asculta la ce spune lumea, fiindcă există oameni care ar vrea să-ţi impună legile lor. Aceşti oameni sunt duşmani, sunt criminali.
Niciun om care a înţeles viaţa n-ar vrea să-ţi impună ceva. El nu va face decât să te ajute să trăieşti cu uşurinţă, astfel încât tu să poţi afla singur ce ţi se potriveşte.

Reţineţi lucrul acesta: atunci când copilul e fericit, nu creaţi niciodată în mintea lui asocierea cu ceva rău, altminteri adânc în mintea lui se va înrădăcina ideea că fericirea e un lucru rău.

Credeţi că vă aflaţi aici datorită societăţii; credeţi că vă aflaţi aici datorită moralităţii şi aiurelii care ţine de ea; credeţi că vă aflaţi aici datorită Bibliei, Coranului, Gitei. Nu! Natura există în absenţa oricăror legi. Ea îşi are legile ei intrinsece, dar nu e vorba despre legi aprobate de oameni. Ele n-au nevoie de aprobarea voastră; există dintotdeauna, iar viaţa le urmează mereu. Dacă nu intervii în niciun fel, vei ajunge la destinaţie imediat; dacă intervii în bunul mers al vieţii, atunci dai de necaz. Aşa că atunci când te afli în suferinţă, în necaz, să ştii că te-ai opus legilor naturii. Până când nu încetezi să te mai opui, nu e nimic de făcut. La asta se rezumă întreg mesajul lui Chuang Tsu: nu te opune naturii. Permite-i să se desfăşoare, urmeaz-o, încrede-te în ea. Din ea ai venit, ea îţi e mamă, ea e izvorul; iar într-o zi te vei întoarce la ea – ea e destinaţia ultimă. Şi-atunci de ce, între acestea două – venirea şi plecarea ta – să i te opui, de ce să lupţi?

El însă era fericit şi a rămas sincer faţă de tao al său, faţă de natura sa interioară. Şi a zis: „Altă cale nu e posibilă. Dacă suferiţi, suferiţi din cauza aşteptărilor voastre, nu din cauza mea.” Eşti aici ca să te împlineşti pe tine însuţi, ceilalţi sunt aici ca să se împlinească pe ei înşişi. Dacă aşteaptă ceva de la tine, e problema lor; vor suferi, dar tu n-ai de ce să devii fals pentru ei. Fii sincer faţă de natura ta interioară şi ajută-i pe ceilalţi să fie sinceri faţă de natura lor. Asta numesc eu un om religios. Un om religios e acela care e sincer faţă de natura lui lăuntrică şi îi ajută pe ceilalţi să fie sinceri faţă de propria lor natură. Te afli aici ca să-ţi împlineşti destinul, iar ceilalţi sunt aici ca să şi-l împlinească pe-al lor. Nu aştepta nimic din partea lor, altminteri îi vei determina să facă lucruri de ochii lumii, îi vei transforma în mincinoşi. Nu aştepta nimic de la nimeni şi nici nu împlini tu aşteptările pe care le au ceilalţi faţă de tine.
E anevoios, dar asta înseamnă sannyas, la asta se referă el. Nu hrăni aşteptările nimănui cu privire la tine. Nu le da celorlalţi câtuşi de puţin de înţeles că ai fi dispus să le împlineşti aşteptările. Oricât de mult ai avea de suferit din această cauză, fii gata să suferi, dar nu le permite celorlalţi să aibă aşteptări în ceea ce te priveşte. În caz contrar, lumea te va închide în ea şi aşa apare întemniţarea.

Cuprins
1. Când pantofii ţi se potrivesc
2. Turnul spiritului
3. Fuga de umbră
4. Cocoșul de luptă
5. Muntele maimuţelor
6. Simfonie pentru o pasăre de mare
7. Puhoaiele de toamnă
8. Ţestoasa
9. Ducele Huan și rotarul

10. Omul se naște în tao

 

CINE A FOST CHUANG – TZU   1 comment


Cine a fost Chuang-tzu

Despre Chuang-tzu se ştiu şi mai puţine lucruri decît despre Lao-tzu. Principalele informaţii le avem tot de la Ssu-ma Ch’ien.

 Chuang-tzu s-a născut în provincia Ho-nan de azi, statul Wei.  A avut o funcţie măruntă în administraţie la Ch’i-yuan. A trăit se pare în acelaşi timp cu Mencius,  dar este ciudat faptul că aceşti doi mari polemişti nu s-au întîlnit niciodată faţă în faţă.

Ssu-ma Ch’ien scrie despre Chuang-tzu:

Chuang s-a pus la curent cu literatura timpului său, dar a preferat vederile lui Lao-tzu şi s-a declarat discipolul lui; astfel încît marea parte a caracterelor din lucrările sale se ocupă cu  ilustrări metaforice ale doctrinelor lui Lao.

Mai mult decît atît, Chuang-tzu devine un critic neobosit al lui Confucius şi al discipolilor săi, pe care îi atacă şi îi ironizeazăc continuu:

 

Chuang era un scriitor admirabil şi un creator dotat, şi prin exemplele şi descrierile la obiect i-a lovit şi expus pe mohişti şi Literaţi. Nici  măcar cei mai iscusiţi savanţi din timpul său nu au putut scăpa de satira sa şi nici nu i-au putu răspunde, în timp ce el însuşi gusta din plin din stilul său scînteietor şi plin de har; şi astfel se face că oamenii cei  mai de seamă, ba chiar regii şi prinţesele, nu au putut profita de el.

Atitudinea sa dispreţuitoare faţă de viaţa de la curte şi, în fapt, faţă de tot ce ţine de ceremonii şi ritual (subiecte-forţă ale confucianiştilor) rezultă şi din următoarea întîmplare relatată tot de Ssu-ma Ch’ien:

 

Regele Wen din Chou, auzind de talentele lui Chuang-tzu, i-a trimis nişte mesageri încărcaţi cu daruri ca să-l poftească la curte, şi  promiţîndu-i de altfel că îl va face primul său ministru. Chuang-tzu rîse numai şi le spuse: „O mie de uncii de argint sînt o mare avuţie, iar a fi nobil de seamă şi ministru este cea mai onorabilă poziţie. Dar oare nu  aţi văzut boul pentru sacrificiu? El e hrănit cu atenţie mai mulţi ani la rînd şi împodobit cu straie bogate potrivite pentru Marele templu. Iar cînd vine vremea să fie sacrificat, ar prefera să fie un purceluş  oarecare, numai că nu poate. Plecaţi de aici şi nu mai mă murdăriţi cu prezenţa voastră.” Mai degrabă aş alege să mă distrez în cea mai puturoasă mocirlă decît să fiu robul regulilor şi restricţiilor de la curtea  unui suveran. Am jurat să nu accept niciodată un post, ci să mă bucur de libera mea voinţă.

O ultimă povestire ni-l înfăţişează pe Chuang-tzu pe patul morţii. Înconjurat de discipoli, el le vorbeşte în acelaşi stil ironic, care nu ascunde însă un simţ acut al realităţii:

 

Cînd Chuang-tzu a fost să moară, ucenicii săi şi-au exprimat dorinţa să-i facă o înmormîntare fastuoasă. „Voi avea cerul şi pămîntul – zise  el – ca sicriu şi acoperiş; soarele şi luna drept simbolurile mele de jad; stelele şi constelaţiile ca giuvaieruri; oare nu este suficient pentru înmormîntare ? Ce ar mai fi de adăugat?” Ucenicii îi răspunseră: „Ne  temem că ulii şi corbii îl vor devora pe maestrul nostru.” Chuang-tzu replică: „Sus mă mănîncă corbii şi ulii, iar jos greierii şi furnicile –  a le lua unora şi a le da altora dovedeşte cît sînteţi de parţiali.”


Traducerile provin din versiunea James Legge
Articol de Jean Chiriac

Despre însemnele învăţaţilor

La o întrevedere a lui Chuang-tzu cu ducele Ai din Lu, ducele grăi astfel: „Există în  Lu mulţi din clasa învăţaţilor, dar foarte puţini din ei se pot compara cu domnia voastră”. Chuang-tzu răspunse: „În Lu se află puţini învăţaţi”. „Pretutindeni în Lu,  reluă ducele, vezi oameni purtînd straie de învăţaţi, prin urmare cum puteţi afirma că sînt puţini?” „Am auzit, spuse Chuang-tzu, că cei care poartă capişoane rotunde  ştiu totul despre vreme; că toţi care poartă încălţări pătrate cunosc totul despre forma pămîntului; iar cei care se plimbă agale purtînd la brîu o cingătoare de care  atîrnă o piatră semicirculară sînt maeştri în dispute. Dar omul superior, care are asemenea cunoştinţe, nu poate fi recunoscut după asemenea însemne, pentru că nu  este obligatoriu ca cei care poartă asemenea însemne să fie musai învăţaţi. Dacă înălţimea ta crede altminteri, de ce nu dă un edict cum să este o ofensă gravă să porţi asemenea însemne fără a avea cunoştinţele necesare?

La acestea spuse, ducele dădu un asemenea edict, şi în mai puţin de cinci zile nu mai îndrăzni nimeni în tot ţinutul Li să poarte însemnele omului învăţat.
 (Chuang-tzu, Cap. XXI, traducere după versiunea James Legge).

MORALA :
Compară această anecdotă cu proverbul românesc „la pomul lăudat să nu te duci  cu sacul”. De asemenea, se poate trasa o paralelă interesantă la cuvintele lui Isus din Noul Testament, apropo de Ioan: „Ce aţi mers să vedeţi în pustie, un om  îmbrăcat în straie delicate? Dar cei care poartă straie delicate trăiesc în palatele regilor” (Matei, 11, 7 şi urm.).

Despre cartea Chuang-tzu

CHUANG-TZU este autorul cărţii cu acelaşi titlu. În opinia specialiştilor în taoismul clasic, cartea Chuang-tzu este „cea mai însemnată, fiindcă gîndirea şi atitudinea  existenţială ale vechilor taoişti ne devin accesibile în primul rînd datorită ei”.(1)

Cartea subzistă şi azi sub forma unui lung text în proză divizat în 33 de capitole, repartizate în tablete interioare (I-VII), tabletele exterioare (VIII-XXII) şi tablete diverse (XXIII-XXXIII). Tradiţia afirmă că numai tabletele interioare sînt opera lui Chuang-tzu, în timp ce celelalte două părţi ale textului sînt atribuite  discipolilor şi succesorilor şcolii sale.

Prin edict imperial al împăratului Hsüan-tsung de Tang, Chuang-tzu a primit, în anul 742, numele onorific de Omul Autentic din Nanhua (Nan-hua chen-jen )  (Nanhua: [ţinutul] florilor din sud = este numele locului).

Acesta este motivul pentru care opera lui s-a numit, începînd cu dinastia Tang, Adevărata Clasică din Nanhua (Nan-hua chen-ching ). Termenul tradus de noi prin „clasică” – ching – este apropiat de cel de „scriptură”, ca operă sacră, aşa cum se aplică el, de pildă, evangheliilor sfinţilor apostoli sau chiar Bibliei.

PONTURI FENG SHUI PENTRU ABUNDENTA FINANCIARA   4 comments


6 ponturi feng shui pentru abundenta ta financiara.

Poate parea greu de crezut ca mutarea unor lucruri din casa sau de la birou, potrivit artei feng shui, te poate ajuta sa castigi mai multi bani. Tot ceea ce vezi, atingi si traiesti zi de zi are o vibratie energetica care interactioneaza cu vibratia ta energetica si o influenteaza profund. Si, dincolo de orice, banii sunt energie. Iar energia trebuie sa circule.Cand energia curge acasa si la birou, atunci banii vin usor la tine, ceea ce inseamna ca ai o stare financiara sanatoasa.

Daca doriti produse FENG SHUI DIN MALAEZIA, VIZITATI : FENG SHUI MALAEZIA

 

 

1. Repara orice scurgere

In feng shui apa reprezinta doua lucruri: bani si emotii.In ambele cazuri este vorba despre circulatie. Iar daca iti curge apa la chiuveta sau prin tavan iti picura apa in casa, fa tot posibilul sa rezolvi problema. Cand repari ceva in casa ta, repari ceva in viata ta. Nu ti-ai dori ca banii sa se scurga din viata ta, nu?

2. Pune capacul la closet

La toaleta se pierde energie prin spiralare, cand tragi apa. Cand pui capacul la closet, protejezi chiu-ul (energia) sa nu plece din casa ta. Din nou, prin analogia apei, acest lucru este foarte important. Gandeste-te la urmatorul lucru: Nu da drumul la bani pe apa sambetei. Mai mult este o ideea buna sa legi panglici rosii pe teava din spatele toaletei pentru a-ti proteja o data in plus, finantele.

3. Mentine ordine la intrarea in casa

Este atat de importanta intrarea in casa. Cand este atractiva si aranjata, vei observa ca oportunitatile „iti bat” la usa. Asigura-te ca soneria functioneaza astfel incat sa auzi „oportunitatile” cand te cauta. De asemenea, numarul pe usa trebuie sa fie foarte vizibil astfel incat energia pozitiva sa te poata gasi.

4. Ia in calcul simbolismul

Daca stii unde se gaseste zona banilor si a prosperitatii din casa ta potrivit hartii bagua esti in avantaj. Potrivit Scolii tibetane de feng shui se afla in zona de sud est a locuintei. Verifica cum este acolo. Este plina de praf si dezordonata? Atunci sunt sanse ca si finantele tale sa fie la fel. Sunt acolo plante verzi, sanatoase? Atunci finantele tale se afla pe un trend ascendent. Aranjeaza foarte bine acea zona, ia in calcul decorarea ei cu pomisori, cai in miscare, fantanite sau orice altceva reprezinta abundenta pentru tine. Este un loc excelenta sa pui acolo si ceva maruntis. Banii atrag bani.

5. Curata cuptorul

In feng shui aragazul reprezinta abundenta. Asigura-te ca este curat si ca folosesti toate ochiurile, acesta reprezentand mai multe canale deschise oportunitatilor.

6. Mareste-ti propria energie

Dupa ce ai aplicat toate masurile enumerate mai sus, analizeaza-ti propriile credinte legate de bani. Ce ti s-a spus despre bani cand erai copil si mai tarziu? Ai credinte limitative? Cum iti gestionezi banii? Te enervezi cand trebuie sa-ti achiti facturile? Cheia este sa-ti mentii vibratiile sus cand te gandesti la finante. Desi feng shui te poate ajuta sa depasesti price credinta limitativa despre bani, acestea sunt doar o parte a ecuatiei. Asigura-te ca economisesti, cheltuiesti si daruiesti bani cu recunostinta si vei observa ca finantele tale vor cunoaste cresterea la care ai visat mereu.

Sursa:www.realitatea.net

 

LIANTUL DINTRE BANI SI FERICIRE – MICHAEL NORTON   1 comment


„BANII CUMPARA CU ADEVARAT FERICIREA- ATUNCI CAND NU-I CHELTUI PENTRU TINE”

Va invit sa urmariti acest discurs AICI .

 

Si versurile formatiei Parazitii – „Banii n-aduc fericirea”, sunt graitoare :

De cand e lumea toti alearga dupa bani
Fericirea e vazut ca o valiza prea umpluta
De sute sute mii dak stii
Leul l-ai sa-l dai daca nu-l ai nu-l face sa n-ai pace
Chiar daca-ti displace
Inima nu tre sa moara vere n-ai avere
Poa’ sa vina prea tarziu cand nu mai ai placere
N-o mai cere, lumea e a ta
Fii rege tu si nu loveaua
Banii n-au valoare, oamenii au valoare
Anii trec si n-ai sa iei nimik cu tine nu mai aduna
Poate ar fi un pic mai bine daca n-ai uita
Vorba asta e de aur: Banii n-aduc fericirea

DA da stii si tu

Lupta pentru bani e ca un joc si poate n-o sa vina dubla nu-ncerca sa te amagesti, nu uita:
Banii n-aduc fericirea

Banii nu au suflet si raman doar bani
Banii si din frati pot face dusmani
Banii se intorc impotriva ta
Invidia desparte si te poate izola
Prietenia e uitata, toata dusmania e data-n fapt
Cei de langa tine isi arata partea rea
Vor sa profite de averea ta
Ai bani multi castigi mai multi
Totu-i perfect
Indirect n-ai sa obtii decat o forma de respect
Cu adevarat de valoare e doar tovarasia
Si respectu reciproc nu o hartie oarecare
Poti sa dai cu bani in toti
Sa ii faci sa te iubeasca n-ai sa poti

Anii trec si n-ai sa iei nimik cu tine nu mai aduna
Poate ar fi un pic mai bine daca n-ai uita
Vorba asta e de aur: Banii n-aduc fericirea

Iubeste loveaua te va iubi si ea dar mai presus de orice niciodata nu uita: Banii n-aduc fericirea
Clipa conteaza uita de necaz,
Daca nu ma crezi poti vezi de la caz la caz
Cel ce-a iubit paraua nici n-a avut obraz
Ori viata linistita
A avut doar indoieli si frica

Anii trec si n-ai sa iei nimik cu tine nu mai aduna
Poate ar fi un pic mai bine daca n-ai uita
Vorba asta e de aur: Banii n-aduc fericïrea

Versuri de la: http://www.versuri.ro/

 

 

Natura umana.

Cunoasterea vietii sub toate formele ne da puterea de a trai bine in aceasta forma a ei .

literatura e efortul inepuizabil de a transforma viaţa în ceva real

The priest: Aren't you afraid of hell? J. Kerouac: No, no. I'm more concerned with heaven.

Derivată din D.

You know my name, not my story.

Blog on Wheels

POWERED BY PASSION

Murmur de soapte

Every Breath I Take...

Comunităţi de Prieteni: "Toţi pentru unul, unul pentru toţi"

Communities Of Friends - All For One & One For All

Laura Dobrescu

"Dragostea este ca un puzzle: greu de asamblat, dar minunat atunci cand toate piesele sunt asezate la locul potrivit." Steve Jobs

simis68's Blog

4 out of 5 dentists recommend this WordPress.com site

Daniellaladana's Blog

La o ceasca de cafea...

Edge of Humanity Magazine

An Independent Non-Discriminatory Platform With No Religious, Political, Financial, or Social Affiliations

Me,Karelia

Nici un „azi” nu este prea puțin, nici un „mâine” nu este prea mult!

Alexandru V. Dan

Proza . Fantasy . Poezie . Eseu

Poveștile Fabiolei

-the funny side of stories-

NOTE FALSE

soporific pentru pian şi pisică

Suflet in lumina!

This WordPress.com site is the bee's knees

lolandas

Cerul este ecranul universului nelimitat!

Reflections On Reality

Thoughts on Being Human and Living a Life of Passion, Joy, and Fun

Nina Docea

de Mădălina Rodocea

Tainele frumusetii !

Despre noi femeile!

tamara88rodica

This WordPress.com site is the bee's knees

învaţă-mă să simt

o felie de viaţă, trecută prin filtrul peniţei

jurnalpentruzileleploioase

"I am the architect of my own destruction"

MARANXA

Lyrik & Philosophie

Diana Mandache's Weblog

Royal History (since 2008)

vorbepe.wordpress.com

de la lume adunate si de mine comentate

E-Motion

de Andrei Stipiuc

Adrian Niculae - 100% jurnalism

Lovesc unde doare mai tare

Legionwriter

"...The light shines in the darkness, and the darkness can never extinguish it."

corinastancu

A topnotch WordPress.com site

La capatul curcubeului

La capatul fiecarui curcubeu ne asteapta o comoara...

Nimic nou sub soare

Toate-s vechi si noua toate/ce e rau si ce e bine/ tu te-ntreaba si socoate...

claudia

este o prăjitură dulce-acrișoară. (r)evolution keeps going...

Exist - Aici si Acum

Libertate , Sanatate , Bani , Iubire - Feminitate , Misiune Personala - Spiritualitate

Opus bay

Pobres putas cuando reina la Santa hipocresía.

Intre magie si vrajitorie

magie, teurgie, divinatii, potiuni, incantatii, tarot, magia cristalelor

Alexandru Chermeleu

Viziunea mea asupra omului nou este cea a rebelului in cautarea SINELUI, a fetei lui adevarate. Un om pregatit sa arunce toate mastile, toate caracterele prefabricate, toata ipocrizia, gata sa arate lumii cine este el cu adevarat. Si daca va fi iubit sau condamnat, respectat sau huiduit, incoronat sau crucificat, pentru el va fi acelasi lucru, fiindca A FI TU INSUTI este cea mare binecuvantare a EXISTENTEI. Un om adevarat, sincer, care cunoaste IUBIREA si COMPASIUNEA intelege ca oamenii sunt orbi, inconstienti cu spiritul adormit ~ OSHO (CARTEA DESPRE BARBATI)

Blog neinspirațional

...despre lupta cu morile de vânt

MariaBarbu Blog - IDEAL şi CREAŢIE

Despre Adevar si Realitate, despre Ideal si Creatie

Georgiana Iuliana Dinu (Pui mic)

Din suflet pentru suflet!

Krantzblog

Acasă la Gică Contra

%d blogeri au apreciat: