DETERMINISM SI NEDETERMINISM ~ OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV   1 comment


DETERMINISM SI NEDETERMINISM

OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV

Determinismul se referă la ceea ce este concret.
Nedeterminismul priveşte domeniul sufletului şi al spiritului.

Într-o conferinţă v-am arătat că noi nu suntem pentru partea fatalistă a lucrurilor. Atunci, felul cum turcii şi vechi greci înţelegeau fatalismul nu este în întregime adevărat, ah, e drept, e drept, pentru creaturile foarte, foarte joase, toată viaţa este determinată, ele nu pot schimba nimic.
De exemplu, animalele şi oamenii obişnuiţi, dar plecând de la discipol şi Maeştri se pot shimba multe lucruri – nu esenţialul, nu structura, nu liniile importante, nu, aşa cum v-am spus. Atunci, dacă nu putem schimba în această încarnare totul, există posibilitatea de a schimba multe lucruri pentru următoarea.
Deci, în acelaşi timp fatalismul există sub o formă şi în acelaşi timp liberul arbitru sub o alta, şi suntem liberi. Cum să le potrivim?

Determiniştii şi nedeterminiştii n-au putut niciodată să se reconcilieze, să se înţeleagă, dând fiecare argumente, determiniştii spunând că totul este determninat,nu se poate scăpa în faţa cauzelor şi consecinţelor, iar nedeterminiştii spuneau că omul este liber, însă amândoi se înşelau, necunoscând mare lucru din ştiinţa iniţiatică.
Atunci, eu v-o spun acum, fiindcă cei doi se înşeală, vă voi da o explicaţie în care nu mă înşel,deoarece eu nu sunt nici determinist, nici nedeterminist.
Atunci ce sunt eu?
Nu ştiu.
Şi adevărul unde este?
Ah, când este vorba despre viaţa actuală care este deja determinată, fiindcă nu ne putem juca cu legile cosmice, totul este deja determinat dinainte. Dacă trebuia să schimbăm multe lucruri, acestea trebuiau făcute înainte de a ne reîncarna, dar odată ce ne-am format, suntem determinaţi, gravaţi şi iată cum este prezent determinismul.
Dar unde este nedeterminismul?
În domeniul psihic, spiritual,subtil, acolo unde nu suntem determinaţi absolut, acolo unde sunt posibilităţi care depind de noi.
Deci în acest domeniu al spiritului, al sufletului şi al spiritului, suntem nedeterminişti, adică putem schimbamulte lucruri, dar nu atât în această reîncarnare, cât mai mult în următoarea.
Deci pentru această reîncarnare, determinismul este complet, pentru următoatea, nedeterminismul este complet.
De aceea vă spuneam să lucraţi de acum cu aceste reguli, cu legile Învăţământului şi dacă nu vedeţi schimbările din cauza părţii deterministe, nu trebuie să vă înşelaţi, să vă descurajaţi, să vă amăgiţi cu iluzii, aveţi toate posibilităţile să schimbaţi totul, dar nu în această încarnare.
Este clar, precis, matematic.
Dar, de ce nu s-au explicat niciodată toate acestea?
Determiniştii nu erau iluminaţi, ei se aflau în planul fizic, eh, este adevărat; iar nedeterminiştii, care erau atât de adânciţi în spirit, neglijând pământul, corpul fizic, exagerau şi ei, se înşelau.
Nu suntem nici absolut liberi, nici absolut limitaţi.
Ne găsim între cele două situaţii.
Şi unde?
Cu cât ne apropiem de Dumnezeu, de spirit, cu atât suntem mai liberi şi atunci îi încuviinţăm pe nedeterminişti, iar cu cât coborâm în materie, cu atât suntem mai limitaţi, mai strâmtoraţi şi dăm dreptate determiniştilor.
Vedeţi acum cât este de clar, de formidabil,cum am reuşit să acordăm contrariile.
Da.
Şi aceasta este înţelepciunea, de a îmblânzi, de a acorda, dea armoniza toate contrariile pentru a forma o unitate, binele şi răul, iată, sunt o unitate undeva, dar unde?
Iată, de exemplu, un magnet, cu polul pozitiv şi negativ, dar există un loc unde aceşti poli sunt legaţi, nu există nici pozitiv, nici negativ. Dacă vă îndepărtaţi puţin de o parte, o milionime de milimetru, ah, totul devine pozitiv, iar dacă dirijaţi o milionime, o miliardime de milimetru invers,apare negativul.
Dar undeva ele una sunt, unite.
Sunt observate separat, contrare, luptându-se pentrua se sfâşia, dar aceasta este o aparenţă, undeva ele sunt împreună, unite.
Ah, nu suntem încă pregătiţi să înţelegem toate aceste lucruri, nu încă.
Iată tristeţea şi nefericirea, da.
Libertatea există undeva şi determinismul absolut, de asemenea, dar noi ne aflăm între ele, aici ne mişcăm.
Atunci, dacă vă îndreptaţi puţin către partea pozitivă, oh, începeţi să fiţi din ce în ce mai liberi, iar dacă veţi coborî prea mult, în materie şi vă transformaţi într-o piatră, oare piatra mai este liberă?
Ei bine, pietrele explică determinismul absolut.
Dar plantele?
Foarte puţin, dar ele sunt legate, de asemenea, ele sunt deterministe.
Apoi animalele şi oamenii sunt între… Iar mai sus, Îngerii,Arhanghelii şi Dumnezeu sunt libertatea.
Iar oamenii hoinăresc între determinişti şi nedeterminişti.
Atunci, cel care este inteligent şi înţelept ca o icoană, începe să se simtă mai liber, iar ceilalţi din jurul său sunt legaţi.
Iată cum trebuie înţeleasă problema, da şi cum există două feluri de oameni, uni care vă spun:

“Dar nu vedeţi, nu vedeţi în ce încurcătură sunt, sunt limitat!”.

Ei da, pentru el este adevărat,dar există un altul, de o parte, care se bucură şi respiră:

“Dar eu mă simt liber!”

Atunci?
Şi aşa se ciondănesc din vremuri imemoriale.
Oh, la, la, la, la, la.
Doi filozofi proşti.
Da.
Amândouă sunt adevărate, dar prosteşti, iată.
Dar cum se face că sunt adevărate şi în acelaşi timp…
Ei bine, prostia este un adevăr, de asemenea, boala este o realitate, dezordinea, la fel, suferinţele constituie o realitate,dar nu absolute, altele există în bucurie, în fericire.
Şi aceasta este o realitate.
Deci există două feluri de realităţi.
Infernul este o mare realitate, flagrantă, fiindcă există destui care mişcă înăuntru, pe cale de a se încălzi, de a arde şi alţii care se găsesc într-o stare de bucurie, într-o…
Deci trebuie să fim deschişi, largi şi înţelegători, totuşi.
Ah, nu, nu, nu, totdeauna suntem pentru una sau pentru cealaltă.
Dar eu sunt pentru amândouă, da.
Aceasta nu înseamnă că mi-ar place să mă găsesc în Infern pentru…, poate doar iarna, să mă încălzesc puţin, pentru că acolo este cald, e curios, niciodată nu există frig.
Dar oare ce mi-a spus Dante, povestind că existau şi locuri foarte îngheţate, da, dar în general este cald, foarte cald în oală, este formidabil acolo!
Şi ceea ce este minunat în Infern, aceasta n-aţi înţeles-o niciodată, este că acolo nu se moare, ci se suferă, se suferă veşnic.
Este formidabil lucrul acesta, nu l-aţi observat.
Iată iarăşi o necunoscută pentru oameni.
Atunci dacă vi se întâmplă să cădeţi în Infern pentru a arde, nu vă neliniştiţi, cel puţin veţi continua să trăiţi prin foc.
Este deja ceva care vă consolează, nu-i aşa, nu se doarme deloc.
Iată, deci, cum v-am explicat eu lucrurile, pentru mine este simplu, atât de evident, sunt uimit citind pe marii filozofi care nu au înţeles nimic.
Iar eu, un bebeluş, un şcolar prost, da, cum descopăr lucruri ca acestea?
Este adevărul absolut.
Deci acesta depinde de noi.
Şi mai este şi libertatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, dar nu este o libertate absolută, El ne-a dat-o pe măsura evoluţiei noastre, atât avem libertatea de a acţiona, dar în ciuda acestei libertăţi, eh, nu putem schimba tot din ceea ce este deja determinat, ne găsim într-un corp fizic, contorsionat, sau neplăcut, sau şubrezit şi de aici ne vin toate evenimentele neplăcute.
Ei bine, nimeni nu vă iubeşte, nu vă stimează, nu sunteţi aleasă MissUnivers, nu ştiţi unde să vă aşezaţi.
În timp ce altul bine aranjat, pus la cale şi simpatic, este ales sau aleasă şi astfel apar miliardele, călătoriile, mătăsurile şi catifelele. Deci este deja determinat, vedeţi.

Haideţi să schimbăm puţin toate acestea…

Deci, pentru a vă spune că anumite lucruri sunt deja determinate, dar în domeniul psihic, în cel spiritual există o anume libertate şi aceasta depinde de noi, pentru a ameliora şi schimba lucrurile, dar pentru această reîncarnare, puţin numai.
Acum, dacă m-aţi înţeles, veţi avea un mijloc de lucru formidabil, în loc de a vă întreba mereu,de a spune: “Dar eu mă aflu în Învăţământ, există metode de lucru, muncesc, sunt constant, tenace,dar nu văd nici o schimbare”.
Aici nu s-au înţeles bine lucrurile, vedeţi.
Dacă există schimbări mari,acestea nu se realizează în planul fizic, în această reîncarnare, pentru că celelalte lucruri se află încă aici şi împiedică aceasta, ele sunt cristalizate, dar voi formaţi alcătuiri într-o materie subtilă, invizibilă,care sunt la fel de reale şi care aşteaptă să prindă formă, corp, să se cristalizeze, să fie tangibile, dar nu în această reîncarnare.
Vedeţi, dar, cât de important este să vă aflaţi în Învăţământ şi de a lucra, chiar dacă nu există încă aparenţe tangibile, de a fi absolut convins că sunteţi pe cale să schimbaţi totul, totul, totul. dar aceasta nu se vede.
Iată această credinţă, acum, a avea această credinţă şi speranţă absolute, înseamnă deja cea mai mare comoară, bogăţie, pe care o puteţi primi şi pe care nu ştiţi s-o apreciaţi.
Trageţi mereu de această reîncarnare.
Ei bine, dacă ţineţi aşa de mult la aceasta, de ce aţi fost neştiutor în precedentele, voi vi le-aţi fabricat. Şi atunci…
Dacă ţineţi atât de mult la fericire, la frumuseţe şi splendoare, la inteligenţă, la uşurinţă, de ce n-aţi lucrat în alte reîncarnări, pentru ca reîncarnarea de astăzi să fie formidabilă, unică.
Deci, dacă veţi gândi ca înainte, în următoarea reîncarnare va fi la fel, poate şi mai rău. Vedeţi acum binecuvântarea de a cunoaşte aceste lucruri!
Atunci, aici, aveţi puteri şi libertăţi, posibilităţi, numai că trebuie bine înţelese.
Ah, dacă aţi şti măcar că ceea ce vă dau astăzi,constitue mari posibilităţi!
Atunci, dacă m-aţi înţeles, oh, nu vă veţi opri niciodată, nu vă veţi descuraja, nu vă veţi îndoi şi vor exista mereu schimbări, ameliorări fantastice pe care Îngerii şi Arhanghelii le vor vedea, dar nu în planul fizic…
Poate unii oameni, foarte puţini, senzitivii, clarvăzătorii, intuitivii le vor vedea şi ei,dar…

Altfel, veţi fi mereu decepţionat, descurajat, nefericit pentru că nu aţi înţeles acest mare adevăr al determinismului şi nedeterminismului, unde suntem liberi.

Atunci, dacă astăzi nu m-aţi înţeles, eu nu văd în viitorul vostru mari bucurii, încurajări, mari continuări, veţi renunţa la multe lucruri şi vă veţi întoarce din drum, demolând, din nou, viitorul vostru.
Dacă mă credeţi, cu atât mai bine pentru voi, pentru că eu cunosc aceste lucruri şi nu am îndoieli asupra lor, da.
Pentru că, mii de oameni înaintea mea le-au verificat, iar eu sunt pe cale de a verifica multe lucruri, la rândul meu, da.
Priviţi, este foarte important.
Dar v-am spus-o, aceasta depinde mult de voi, dacă sunteţi obosiţi, dacă n-aţi încălcat anumite legi, dacă n-aţi mâncat prea mult sau v-aţi certat, sau aţi fost prea senzuali, atunci creierul vostru, bine, bine odihnit, dispus, lucid, are speranţa de a capta, sesiza, aprofunda mai bine expunerile.
Dacă nu, nu veţi gândi prea mult la cele ce aveţi de învăţat, veţi încălca legi, nu veţi păstra măsura, iar creierul vă va fi mereu obosit, ocupat, suprasolicitat şi chiar cele mai minunate lucruri ce pot fi revelate pentru fericirea voastră, pentru eliberarea voastră, pentru sănătate, forţă, nu vor fi înţelese şi veţi fi nefericiţi în continuare toată viaţa.
Deci, nu trebuie să-i acuzaţi niciodată pe Iniţiaţi, pe ghizi, pe instruitori, pentru că nu ştiţi încă ce se află în ceea ce vă dau ei, sunt multe, multe, multe lucruri nedigerate încă, nici bine înţelese, nici bine practicate şi aşteptând, vă apucaţi să criticaţi.
Ei bine, ei v-au dat totul, da.
Dar acum trebuie să vă ocupaţi de inteligenţa voastră, de sufletul, de spiritul vostru,de intelectul şi creierul vostru pentru a le pregăti şi a nu face nebunii şi prostii, exagerări şi… izbucniri, pentru că atunci când veţi veni aici, toate forţele vă vor lăsa, consumate de alte entităţi şi atunci vei adormi şi nu vei înţelege mare lucru.
Eu vă explic bine, bine, bine, lucrurile, da.
Orice vi se va da,credeţi-mă, depinde de voi, sunt valori şi valori inestimabile şi uneori sunteţi ca şi găina care zgâria în gunoi, găsind un diamant şi apunând: “Oh, dacă ar fi fost un bob de mei, sau ceva asemănător…” şi ea îl aruncă. Ea ar fi putut să se hrănească toată viaţa cu acest diamant, dar ea este o găină, ce vreţi mai mult!
Există mulţi la fel, li se pot da bogăţii, perle, comori, diamante, rubine, dar ei spun:
“Oh, dacă ar fi fost altfel…”
şi iată, îl aruncăm.
Totul depinde de noi.
Vă urez să nu vă descurajaţi niciodată, să continuaţi să lucraţi şi cele două, determinismul şi nedeterminismul se vor atinge şi atunci veţi fi din ce în ce mai liberi, veţi merge către nedeterminism şi nu către determinism, unde toată lumea se aruncă din ce în ce mai mult şi se leagă, da.
Fără această lumină, ce vreţi, veţi coborî către… pământ…
Vă spuneam să luaţi cele două simboluri, pământul şi soarele, iar voi sunteţi undeva de o parte, cu cât vă veţi îndepărta de pământ, cu atât el nu vă va atrage şi veţi deveni mai uşori, fiindcă apropierea de pământ vă îngreunează, după legea lui Newton,iată adevărul.
Şi cu cât vă depărtaţi, pământul nu vă va mai simţi şi deveniţi uşori, până când ajungeţi într-un punct unde nu mai aveţi greutate, iată şi acolo veţi rămâne.

Şi când veţi continua să mergeţi către Dumnezeu…,
dintr-o dată dată veţi zbura către lumină, către soare, care vă atrage, aceeaşi legea lui Newton.
Deci depinde.
Dacă aţi depăşit această linie de demarcaţie, eh, vă proiectaţi către…,
din ce în ce veţi fi mai legaţi, limitaţi şi unde o fi greşeala?
N-aţi ştiut cum să lucraţi.
Vedeţi, este absolut,după legile matematicii, fizicii şi astronomiei.
Şi de ce nu s-au observat toate acestea?
Ce vă rămâne de făcut, ce ne rămâne de făcut?
Să ne apropiem din ce în ce mai mult.
De aceea privim soarele în fiecare dimineaţă, primăvara şi vara, eh, pentru a ieşi din această înlănţuire terestră şi atunci, vom deveni din ce în ce mai liberi, mai uşori.
Iar oamenii nu ştiu ceea ce facem, sărmanii, aici se află eliberarea, practica, lucrul cu soarele dimineaţa, este matematică!

Trebuie, deci, să ne apropiem de soare, din ce în ce mai mult, da.

Aceştia sunt adevăraţii discipoli
şi într-o frumoasă zi,
ah, ei vor naviga în lumină,
uşori, eliberaţi,
fără griji,
scăpaţi de toate.

OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV

EARTH CHANGE MZ – FACEBOOK

( sursa Anne Marie Annemarie – facebook )

One response to “DETERMINISM SI NEDETERMINISM ~ OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV

Subscribe to comments with RSS.

  1. Pingback: DETERMINISM SI NEDETERMINISM ~ OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV | EARTH CHANGE MZ | radupopescublog

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Natura umana.

Cunoasterea vietii sub toate formele ne da puterea de a trai bine in aceasta forma a ei .

literatura e efortul inepuizabil de a transforma viaţa în ceva real

The priest: Aren't you afraid of hell? J. Kerouac: No, no. I'm more concerned with heaven.

Derivată din D.

You know my name, not my story.

Dan Talmaciu

"Onoarea mea este fidelitatea" H.H.

Murmur de soapte

Every Breath I Take...

Comunităţi de Prieteni: "Toţi pentru unul, unul pentru toţi"

Communities Of Friends - All For One & One For All

Laura Dobrescu

"Dragostea este ca un puzzle: greu de asamblat, dar minunat atunci cand toate piesele sunt asezate la locul potrivit." Steve Jobs

simis68's Blog

4 out of 5 dentists recommend this WordPress.com site

Daniellaladana's Blog

La o ceasca de cafea...

Me,Karelia

Nici un „azi” nu este prea puțin, nici un „mâine” nu este prea mult!

Alexandru V. Dan

Proza . Fantasy . Poezie . Eseu

Poveștile Fabiolei

-the funny side of stories-

NOTE FALSE

soporific pentru pian şi pisică

Suflet in lumina!

This WordPress.com site is the bee's knees

lolandas

Cerul este ecranul universului nelimitat!

Reflections On Reality

Thoughts on Being Human and Living a Life of Passion, Joy, and Fun

Nina Docea

de Mădălina Rodocea

Tainele frumusetii !

Despre noi femeile!

tamara88rodica

This WordPress.com site is the bee's knees

învaţă-mă să simt

o felie de viaţă, trecută prin filtrul peniţei

jurnalpentruzileleploioase

"I am the architect of my own destruction"

MARANXA

Lyrik & Philosophie

Diana Mandache's Weblog

Royal History (since 2008)

vorbepe.wordpress.com

de la lume adunate si de mine comentate

E-Motion

de Andrei Stipiuc

Adrian Niculae - 100% jurnalism

Lovesc unde doare mai tare

Legionwriter

"...The light shines in the darkness, and the darkness can never extinguish it."

corinastancu

A topnotch WordPress.com site

La capatul curcubeului

La capatul fiecarui curcubeu ne asteapta o comoara...

Nimic nou sub soare

Toate-s vechi si noua toate/ce e rau si ce e bine/ tu te-ntreaba si socoate...

Eram precisa!

"Everyone is gifted - but some never open their package"

claudia

este o prăjitură dulce-acrișoară. (r)evolution keeps going...

Exist - Aici si Acum

Libertate , Sanatate , Bani , Iubire - Feminitate , Misiune Personala - Spiritualitate

Opus bay

Pobres putas cuando reina la Santa hipocresía.

Intre magie si vrajitorie

magie, teurgie, divinatii, potiuni, incantatii, tarot, magia cristalelor

Alexandru Chermeleu

Viziunea mea asupra omului nou este cea a rebelului in cautarea SINELUI, a fetei lui adevarate. Un om pregatit sa arunce toate mastile, toate caracterele prefabricate, toata ipocrizia, gata sa arate lumii cine este el cu adevarat. Si daca va fi iubit sau condamnat, respectat sau huiduit, incoronat sau crucificat, pentru el va fi acelasi lucru, fiindca A FI TU INSUTI este cea mare binecuvantare a EXISTENTEI. Un om adevarat, sincer, care cunoaste IUBIREA si COMPASIUNEA intelege ca oamenii sunt orbi, inconstienti cu spiritul adormit ~ OSHO (CARTEA DESPRE BARBATI)

Blog neinspirațional

...despre lupta cu morile de vânt

MariaBarbu Blog - IDEAL şi CREAŢIE

Despre Adevar si Realitate, despre Ideal si Creatie

Georgiana Iuliana Dinu (Pui mic)

Din suflet pentru suflet!

%d blogeri au apreciat: