Archive for 24 februarie 2015

SPIRITUL ~ „SPIRITUL SAMANIC”-ROBERT MEADOWS   Leave a comment


Spiritul

Spiritul sunteti dumneavoastrã!
Nu un corp cu Spirit, ci chiar opusul a ceea ce, probabil, ati fost influentat sã credeti – un Spirit cu un corp fizic.
Un Spirit cu psihic.
Un Spirit cu Suflet.
O fiintã alcãtuitã din mai multe elemente, ce cuprinde
corp, psihic, Suflet si Spirit,
si cu toate acestea „deconectat“ de la aceastã totalitate atunci cand corpul si psihicul nu au nici un contact constient cu Sufletul si Spiritul, si atunci cand unul sau mai multe elemente este nesincronizat fatã de celelalte.

Care este diferenta dinte Suflet si Spirit?

Sufletul poate fi privit ca fiind „Lumina“ individului, în vreme ce Spiritul reprezintã „Viata“ – fiinta estentialã.

Spiritul este fiinta originalã de mai înainte de manifestarea formei. Sufletul este centrul sãu functional – centrul de control al misiunii.

Fiecare Spirit al unui individ are darul libertãtii .
Libertatea de a alege sã-si dedice energiile vietii generate realizãrii armoniei într-o interdependentã mutualã cu alte fiinte, prin respectarea si perfectionarea individualitãtii, sau sã-si directioneze energiile în scopul realizãrii preamãririi personale, prin intermediul privãrii si oprimãrii celorlalti.
Libertatea de a alege calea cãtre Armonie sau cea cãtre îndeplinirea vointei Proprii.
Armonia este o notiune care pune în balantã evolutia Întregului si dezvoltarea individualã:
pe mãsurã ce are loc dezvoltarea individualã, ceilalti sunt si ei ajutati sã creascã.
Propria vointã a Sinelui este ceea ce deconecteazã o fiintã de celelalte, deoarece aceasta cautã preamãrirea Sinelui pe cheltuiala celorlalti si, procedand astfel, genereazã energii distructive cum ar fi lãcomia, invidia, gelozia, ura, rãzbunarea, rãutatea, desfraul, disperarea si confuzia.

Astfel, adevãrata dumneavoastrã Fiintã este spiritualã,
cu deschideri fizice si mentale.
Ceea ce este spiritual nu poate fi vãzut,
însã prezenta sa poate fi simtitã,
iar el este constient de propria sa existentã.

Dumneavoastrã, deci, sînteti un Spirit – constient de propria existentã, de propria identitate individualã, de propria existentã unicã, aici, pe acest Pãmînt.
Un Spirit cu corp fizic prin intermediul cãruia puteti trãi consecintele propriilor alegeri si actiuni, precum si cele ale celorlalti, atat în mod individual cat si colectiv.
Viata pe Pãmant este, astfel, o cãlãtorie fãcutã de Spirit cu ajutorul vibratiilor „de joasã frecventã“ ale realitãtii fizice, pentru a se exprima prin intermediul experientelor lumii fizice, si, astfel, îsi modeleazã si fãureste propriul sãu viitor – propriul sãu destin .

Spiritul este esenta fiintei dumneavoastrã si caracterului ei angelic. De aceea, pe mãsurã ce îmbãtrîniti în ani pãmantesti, nu simtiti nici o diferentã în interiorul dumneavoastrã.
Desi corpul fizic vã este într-un constant proces de schimbare – de la nastere si copilãrie, trecînd prin adolescentã cãtre stadiul de adult si apoi spre senectute – si aparentele exterioare vi se schimbã, rãmaneti, totusi, dumneavoastrã „însivã“.

Sunteti constienti de acelasi „eu“ de-a lungul tuturor acestor ani. Deci, desi corpul dumneavoastrã se schimbã, asa cum se întamplã si cu gandurile si opiniile ce vã apartin, identitatea vã rãmîne aceeasi.
Varsta nu vã diminueazã dimensiunile „eului“.
La 60 de ani „eul“ vã este acelasi ca la 16 ani.

„Fiinta“ este si vã va rãmane mereu aceeasi, deoarece scopul vietii este sã prospere si sã reziste – adicã sã creascã în mod natural (organic) – într-un proces continuu de educare, cultivare si perfectionare a Spiritului.

Viata dumneavoastrã are, deci, un scop.
Existã un obiectiv în existenta dumneavoastrã.
Existati nu datoritã unei nasteri accidentale,
ci pentru a îndeplini acest obiectiv – un motiv pentru a fi expresia fiintei dumneavoastrã.
O fiintã minunatã, plinã de miracole!

Suntem ca o broascã pe

o frunzã de nufãr,

avînd libertatea totalã de a

ne misca în orice directie.

Prin alegerea urmãtoarei frunze

de nufãr pe care sã sãrim,

ne hotãrîm propriul destin.

( Spiritul Samanic – Robert Meadows )

EARTH CHANGE MZ ~ FACEBOOK PAGE

SUFLETUL ~ „SPIRITUL SAMANIC”-ROBERT MEADOWS   Leave a comment


Sufletul

Prin urmare, dacã nu sunteti nici trupul, nici psihicul dumneavoastrã, atunci ce sunteti?
Un Suflet, poate?
Ati fost învãtat, poate, cã aveti un Suflet,
însã probabil nu vi s-a spus ce este acest Suflet!

Motivul este acela cã indiferent cine v-a vorbit despre Suflet, nu a înteles nici el însusi ce este acest lucru.
Sufletul, în definitiv, este îndeobste privit ca fiind ceva în care trebuie crezut , mai degrabã decat ceva cunoscut , deoarece stiinta fizicã nu-l poate descrie, defini sau descoperi, deoarece nu este un element material, si nici stiinta psihologiei nu-l poate lua în discutie, deoarece nu apartine psihicului.
Într-un fel, este privit ca fiind ceva oarecum „spiritual“ si, deci, aflat pe tãramul „teologiei“.
Însã, chiar si o descriere teologicã este ceva vag, deoarece Sufletul este înfãtisat ca un „ceva“ nebulos, spiritual, care, într-o oarecare mãsurã, întruchipeazã calitãtile dumneavoastrã, etnice, morale si comportamentale, si care poate fi pus în pericol si chiar iremediabil „pierdut“.
Din moment ce majoritatea oamenilor, chiar si cei cu convingeri religioase puternice, nu sunt constienti de existenta palpabilã a propriului lor Suflet, se pare cã acesta lipseste aproape întregii omeniri!

Abordarea samanicã este cu mult mai clarã.
Sufletul este un corp de luminã .
Avem de-a face cu o luminã interioarã care existã în dumneavoastrã si în noi toti.
Lumina este o formã de energie iar Sufletul vã este corpul de energie luminoasã si un centru al energiei Vietii.
Desi Sufletul vã apartine în întregime si existã în aproximativ aceeasi localizare spatialã ca si corpul dumneavoastrã, întrepãtrunzandu-se cu acesta, el nu se aflã în acelasi „loc“;
el existã în alt plan sau nivel al existentei într-un loc pe care-l putem numi o dimensiune a Sufletului.

Cu alte cuvinte, Sufletul, ca si psihicul, este un aspect non- fizic al totalitãtii Sinelui dumneavoastrã, însã cu o total diferitã functie si scop.
Ideea este cã nu Sufletul este o extensie a fiintei dumneavoastrã din punct de vedere fizic, ci corpul fizic este o emanatie a Sufletului dumneavoastrã.
Un motiv pentru care Sufletul nu reprezintã o parte a vietii dumneavoastrã constiente de fiecare zi, este acela cã i-ati acordat caracterul de nesigurantã al credintei, mai degrabã decît sã-l percepeti ca parte integrantã a realitãtii dumneavoastrã obisnuite.

E pãcat cã se întîmplã acest lucru,
deoarece Sufletul este la fel de real ca si corpul fizic.
Cu mult mai „real“, de fapt, deoarece are o mai mare permanentã. Si atunci, dacã „Fiinta“ noastrã nu este definitã exact ca fiind corpul nostru, nici de psihicul nostru si nici de Suflet, ce suntem?

( Spiritul Samanic – Robert Meadows )

EARTH CHANGE MZ ~ FACEBOOK PAGE

PSIHICUL ~ „SPIRITUL SAMANIC”-ROBERT MEADOWS   Leave a comment


Psihicul

Ca piesã a echipamentului ce vã este dat spre folosire, corpul fizic se aseamãnã întrucatva cu computerul personal .
În terminologie de specialitate fie spus, corpul meu fizic este „unitatea centralã“ a computerului personal.
Ca sã functioneze, aceastã unitate centralã are nevoie de un „program“ care sã-i spunã ce are de fãcut.

Acel program creat în interiorul computerului personal reprezentat de corpul dumneavoastrã fizic,
este psihicul,
cel care programeazã computerul si îi dã posibilitatea sã functioneze cu eficientã, ca entitate psihicã.
Programul contine ganduri, cuvinte si însiruiri de imagini care abiliteazã corpul dumneavoastrã sã functioneze în diferite moduri.

Deci partea din „fiinta dumneavoastrã“ care executã atat „programarea“, cat si privitul, ascultarea, simtirea si declanseazã reactii, nu este corpul fizic, în ciuda multor si delicatelor sale trãsãturi si multitudini de functii.
Este, deci, ceva diferit de acesta.
Ceva ce nu este în nici un caz corpul fizic.

Si atunci, ne punem întrebarea: „ce anume, din psihic, vã furnizeazã capacitatea de a avea control asupra miscãrilor corpului si de a avea ganduri ce pot analiza si pot da un sens întamplãrilor ce au loc în jurul dumneavoastrã, ajutandu-vã sã vã formati propria manierã de perceptie a realitãtii?

Psihicul vã dã capacitatea de a memora experientele trãite si, prin intermediul bio-computerului reprezentat de creier, le înmagazineazã, pentru a le prezenta apoi, instantaneu, la solicitarea la nevoie.
Psihicul, asadar, este un centru functional al corpului fizic,
desi este localizat „aparte“.

Creierul este un organ fizic folosit pentru regularizarea si controlul tuturor functiilor voluntare si involuntare ale corpului.
Prin impulsuri electro-chimice, el primeste si transmite mesaje prin reteaua de comunicatii a corpului si are capacitatea sã înmagazineze, sã recupereze si sã proceseze informatii.
Însã, spre deosebire de un computer fãcut de mana omului,
el se poate reprograma,
în situatia în care vã schimbati orientãrile de-a lungul vietii,
si poate renunta la anumite conditionãri ale trecutului.

Psihicul este cel care vã permitã sã creati planuri pentru noile lucruri de fãcut – si le ajutã sã capete fiintã.
Gandurile, ideile si convingerile pe care le aveti sunt ale dumneavoastrã, însã nu fac parte din „fiinta“ dumneavoastrã într-o mãsurã mai mare decît propriul corp fizic.

Deci, „fiinta“ dumneavoastrã nu este nici „psihicul“.
Psihicul este ceva folosit de „fiinta“ dumneavoastrã.

( Spiritul Samanic – Robert Meadows )

EARTH CHANGE MZ ~ FACEBOOK PAGE

AVETI GRIJA DE CORPUL DUMNEAVOASTRA ~ „SPIRITUL SAMANIC”-ROBERT MEADOWS   Leave a comment


Aveti grijã de Corpul dumneavoastrã.

Dãruiti-i atentie mãcar cat masinii dumneavoastrã.
Bucurati-vã de el.
Însã nu deveniti atat de „atasat“ de el, astfel încat sã deveniti posedat de cãtre el.
Ascultati ce are sã vã spunã despre firea dumneavoastrã,
însã nu-i confundati mesajele cu dorintele formulate de cãtre psihic, cãci atunci Eul dumneavoastrã va prelua controlul si va preschimba slugãrnicia în vanitate.
Respectati-vã corpul.
El reprezintã o punte între Sufletul si psihicul dumneavoastrã.
Este elementul care vã permite sã rãmaneti în strînsã legãturã cu pãmantul, sã cãpãtati rãdãcini.
Vã este prieten si companion în plimbarea fãcutã pe Planeta Pãmant.
Hrãniti-l.
Îngrijiti-l.
Este un prieten,
nu un adversar;

Atunci, de ce sã-l faceti sã sufere?

( Spiritul Samanic – Robert Meadows )

EARTH CHANGE MZ ~ FACEBOOK PAGE

RUGACIUNE CATRE DOMNUL IISUS PENTRU INFRUMUSETARE SUFLETEASCA SI TRUPEASCA   Leave a comment


Rugăciune către Domnul Iisus – pentru înfrumuseţare sufletească şi trupească

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu,
Mântuitorul nostru şi al lumii, T
e rugăm adu-ne la starea noastră cea dintâi,
cea făcută de Tine şi înfrumuseţează-ne sufleteşte şi trupeşte, moral şi spiritual,
întăreşte-ne virtuţile şi calităţile sufleteşti şi trupeşti,
precum şi toate simţurile noastre!
Te rugăm Doamne dă-ne gânduri bune care să oglindească frumuseţea noastră interioară şi dă-ne toate ajutoarele de care avem nevoie, sufleteşti şi trupeşti, materiale şi spirituale, pentru ca lucrând cu ele să putem să împlinim Voia şi Poruncile Tale, atât noi cât şi urmaşii noştri.
Doamne Dumnezeule Îţi mulţumim pentru toate darurile Tale ştiute şi neştiute de noi!
Amin!

EARTH CHANGE MZ ~ FACEBOOK PAGE

RUGACIUNE PENTRU CASA SI BUNASTAREA FAMILIEI   Leave a comment


Rugăciune pentru casă şi bunăstarea familiei

Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care întru cele înalte locuieşti şi spre cele smerite priveşti, binecuvântează casa noastră şi cu puterea Ta, întăreşte-ne pe noi, robii Tăi (numele), cei ce locuim în ea.

Bine este, Doamne, ca şi casa noastră să ne fie ca o doua biserică, în care noi ne închinăm înaintea sfintelor icoane şi ne rugăm Ţie. Binecuvântează, Doamne, găspodăria noastră şi înmulţeşte în ea toate bunătăţile, ca să uităm de grijile şi nevoile pământeşti şi să putem lucra mai cu osâdrie pentru dobândirea vieţii cele veşnice şi pentru a ajunge în locaşurile Tale cele sfinte.

Îndepărtează de la noi toate cursele vrăjmaşului celui pierzător de suflete, trimite pe îngerul Tău cel milostiv, ca să ne păzească şi să ne ferească de toată răutatea şi să ne povăţuiască spre lucrarea tuturos faptelor celor bune şi spre împlinirea sfintelor porunci.

Că ţie ţi se cuvine a ne milui şi a ne mântui,
Dumnezeul nostru,
şi Ţie slavă înălţăm,
Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh,
acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.

EARTH CHANGE MZ – FACEBOOK PAGE

Natura umana.

Cunoasterea vietii sub toate formele ne da puterea de a trai bine in aceasta forma a ei .

literatura e efortul inepuizabil de a transforma viaţa în ceva real

The priest: Aren't you afraid of hell? J. Kerouac: No, no. I'm more concerned with heaven.

Derivată din D.

You know my name, not my story.

Blog on Wheels

POWERED BY PASSION

Murmur de soapte

Every Breath I Take...

Comunităţi de Prieteni: "Toţi pentru unul, unul pentru toţi"

Communities Of Friends - All For One & One For All

Laura Dobrescu

"Dragostea este ca un puzzle: greu de asamblat, dar minunat atunci cand toate piesele sunt asezate la locul potrivit." Steve Jobs

simis68's Blog

4 out of 5 dentists recommend this WordPress.com site

Daniellaladana's Blog

La o ceasca de cafea...

Edge of Humanity Magazine

An Independent Non-Discriminatory Platform With No Religious, Political, Financial, or Social Affiliations

Me,Karelia

Nici un „azi” nu este prea puțin, nici un „mâine” nu este prea mult!

Alexandru V. Dan

Proza . Fantasy . Poezie . Eseu

Poveștile Fabiolei

-the funny side of stories-

NOTE FALSE

soporific pentru pian şi pisică

Suflet in lumina!

This WordPress.com site is the bee's knees

lolandas

Cerul este ecranul universului nelimitat!

Reflections On Reality

Thoughts on Being Human and Living a Life of Passion, Joy, and Fun

Nina Docea

de Mădălina Rodocea

Tainele frumusetii !

Despre noi femeile!

tamara88rodica

This WordPress.com site is the bee's knees

învaţă-mă să simt

o felie de viaţă, trecută prin filtrul peniţei

jurnalpentruzileleploioase

"I am the architect of my own destruction"

MARANXA

Lyrik & Philosophie

Diana Mandache's Weblog

Royal History (since 2008)

vorbepe.wordpress.com

de la lume adunate si de mine comentate

E-Motion

de Andrei Stipiuc

Adrian Niculae - 100% jurnalism

Lovesc unde doare mai tare

Legionwriter

"...The light shines in the darkness, and the darkness can never extinguish it."

corinastancu

A topnotch WordPress.com site

La capatul curcubeului

La capatul fiecarui curcubeu ne asteapta o comoara...

Nimic nou sub soare

Toate-s vechi si noua toate/ce e rau si ce e bine/ tu te-ntreaba si socoate...

claudia

este o prăjitură dulce-acrișoară. (r)evolution keeps going...

Exist - Aici si Acum

Libertate , Sanatate , Bani , Iubire - Feminitate , Misiune Personala - Spiritualitate

Opus bay

Pobres putas cuando reina la Santa hipocresía.

Intre magie si vrajitorie

magie, teurgie, divinatii, potiuni, incantatii, tarot, magia cristalelor

Alexandru Chermeleu

Viziunea mea asupra omului nou este cea a rebelului in cautarea SINELUI, a fetei lui adevarate. Un om pregatit sa arunce toate mastile, toate caracterele prefabricate, toata ipocrizia, gata sa arate lumii cine este el cu adevarat. Si daca va fi iubit sau condamnat, respectat sau huiduit, incoronat sau crucificat, pentru el va fi acelasi lucru, fiindca A FI TU INSUTI este cea mare binecuvantare a EXISTENTEI. Un om adevarat, sincer, care cunoaste IUBIREA si COMPASIUNEA intelege ca oamenii sunt orbi, inconstienti cu spiritul adormit ~ OSHO (CARTEA DESPRE BARBATI)

Blog neinspirațional

...despre lupta cu morile de vânt

MariaBarbu Blog - IDEAL şi CREAŢIE

Despre Adevar si Realitate, despre Ideal si Creatie

Georgiana Iuliana Dinu (Pui mic)

Din suflet pentru suflet!

Krantzblog

Acasă la Gică Contra

%d blogeri au apreciat: