Archive for the ‘GANDUL ZILEI’ Category

GANDUL ZILEI – 19 MAI 2015 ~ SRI VASUDEVA / OM GAM GANAPAYE NAMAHA MANTRA ( FIITUINSUTIMAA-YOUTUBE CHANNEL )   1 comment


Gândul zilei

Marţi 19 mai 2015

Să ne străduim să devenim mai conştienţi.

Să ne rugăm pentru puterea de a face ceea ce trebuie

pentru a ajuta la înălţarea vieţilor noastre 

şi a vieţilor celor din jurul nostru.

Fie ca Dumnezeu să vă binecuvanteze cu înţelegere în fiecare situaţie.

Sri Vasudeva

Thought for Today

Tuesday May 19, 2015

Let us strive to become more aware.

Let us pray for the strength to do the right things

that will help uplift our lives

and the lives of those around us.

May God bless you with understanding in every situation.

Sri Vasudeva

OM GAM GANAPAYE NAMAHA MANTRA ( FIITUINSUTIMAA – YOUTUBE CHANNEL )

Mai este cunoscuta sub numele de „mantra lui Ganesha”.

Ganesha este o ipostaza a divinitatii care ajuta la indepartarea obstacolelor de orice natura, indeosebi pe cele din calea evolutiei spirituale. In traditia hindusa Ganesha are infatisarea unui elefant.

Este o mantra care ajuta in a pune un inceput bun actiunilor importante si aduce reusita in actiune.

Posted 19 mai 2015 by marianzidaru in GANDUL ZILEI

GANDUL ZILEI – 11 MAI 2015 ~ SRI VASUDEVA / INCREDEREA SI CREDINTA ~ OSHO ~   Leave a comment


Gândul zilei

Luni 11 mai 2015

Destinul îi aseză pe ceilalţi în calea ta cu un scop.
Acordă timp pentru a-ţi  transforma relaţiile
în interacţiuni pline de sens;
conectează-te spiritual
cu cei pe care îi întâlneşti.

Sri Vasudeva
 
Thought for Today
Monday May 11, 2015
Destiny puts others in our path for a purpose.
Take time for transforming your relationships
into meaningful interactions; 
connect spiritually with those whom you meet.
Sri Vasudeva

INCREDEREA SI CREDINTA ~ OSHO ( FIITUINSUTIMAA-YOUTUBE CHANNEL )

Posted 11 mai 2015 by marianzidaru in GANDUL ZILEI, MY VIDEOS ON YOUTUBE

GANDUL ZILEI – 28 APRILIE 2015 ~ SRI VASUDEVA / MAHA MANTRA ~ JAYA RADHA MADHAVA ~ FIITUINSUTIMAA   Leave a comment


Gândul zilei

Marţi 28 aprilie 2015

Intelectul vostru este un instrument puternic
în experienţa umană.
Intelectul este un instrument puternic
care vă poate conduce la înţelepciune.
Folosiţi-l ca să vă atingeţi obiectivul sau scopul.
Vă poate ajuta să evitaţi distragerea atenţiei.
Folosiţi-l să cercetaţi realitatea care se află
în jurul vostru.
Este o recompensă în călătoria voastră.
Respectaţi acest dar.
Folosiţi-l cum trebuie.
Sri Vasudeva
 
Thought for Today
Tuesday April 28, 2015
Your intellect is a powerful tool in the human experience.
The intellect is the powerful tool that can lead you to wisdom.
Use it to stay on your objective or goal.
It can help you to avoid distractions.
Use it to question the reality of what is around you.
It is a prize gift on your journey.
Respect this gift.
Use it well.
Sri Vasudeva

MAHA MANTRA ~ JAYA RADHA MANDHAVA ( FIITUINSUTIMAA-YOUTUBE CHANNEL)

jaya radha-madhava kunja-vihari
gopi-jana-vallabha giri-vara-dhari
yasoda-nandana vraja-jana-ranjana
yamuna-tira-vana-cari

Este o mantra ca omagiu al Zeului Khrisna,
care aduce fericire si bucurie.
Scopul este acela de a instaura si restabili
ORDINEA DIVINA PE PAMANT.

Jaya Radha Madhava este un cântec de dragoste trancendental reprezentând cuplul divin Radha și Krshna.

Posted 28 aprilie 2015 by marianzidaru in GANDUL ZILEI, MY VIDEOS ON YOUTUBE

GANDUL ZILEI – 23 APRILIE 2015 ~ SRI VASUDEVA / CALATORIE IN INFINIT – MEDITATIE   2 comments


Gândul zilei
Joi 23 aprilie 2015
Este fundamental să ştii că atunci când te gândeşti binevoitor la alţii,
tu îi “înalţi”, şi când alţii se gândesc
binevoitor la tine, ei te “înalţă” pe tine.
Este important să facem asta 
pe masură ce ridicăm energia mediului nostru.
Sri Vasudeva
 
Thought for Today
Thursday April 23, 2015
Essentially, when you think kindly of others,
you uplift them, and when others think
kindly of you, they uplift you.
It is important that we do this as
we lift the energy of our environment.
Sri Vasudeva

Posted 23 aprilie 2015 by marianzidaru in GANDUL ZILEI

GANDUL ZILEI – 1 APRILIE 2015 ~ SRI VASUDEVA / SOARELE STARLUCESTE PENTRU TOTI ( FIITUINSUTIMAA YOUTUBE CHANNEL )   1 comment


Gândul zilei

Miercuri 1 aprilie 2015

Dacă acceptăm că fiecare persoană este diferită
 şi vede viaţa de la nivelul său de conştientizare,
 atunci nu vom mai vrea ca toată lumea
  să fie în felul în care noi îl dorim.
 Fiecare se află pe propria cale de dezvoltare.
 Ar trebui să învăţăm să lucrăm în armonie unii cu alţii.
 Haideţi să ne deschidem inimile spre a ne îmbrăţişa unii pe alţii
 în dragostea pură a spiritului nostru.
Sri Vasudeva
 
Thought for Today
Wednesday April 1, 2015
 
 
If we accept that each person is different and sees life

from his or her level of awareness,

then we will not want everyone to be

the way we want them to be.

All are on their own path of growth.

We should learn to work in harmony with each other.

Let us open our hearts to embrace each other

in the pure love of our spirit.

 
Sri Vasudeva

SOARELE STRALUCESTE PENTRU TOTI ( FIITUINSUTIMAA YOUTUBE CHANNEL )

Vorba buna, zambetul si fapta binefacatoare
sunt RAZE ALE SOARELUI
rasfrante in
SUFLETUL OMULUI …

Posted 1 aprilie 2015 by marianzidaru in GANDUL ZILEI, MY VIDEOS ON YOUTUBE

GANDUL ZILEI – 10.03.2015 ~ SRI VASUDEVA / CALM PIANO MUSIC & RELAX ~ FIITUINSUTIMAA   Leave a comment


Gândul zilei

Marţi 10 martie 2015

Să încercăm întotdeauna să practicăm ceea ce spunem altora;
 astfel  acţiunile, gândurile şi cuvintele noastre vor fi în concordanţă.   
 Să meditam adânc astfel încât să putem fi îndrumaţi
 de puterea Spiritului din noi
                                                             în tot ce gândim, spunem şi facem.
Sri Vasudeva
 
Thought for Today
Tuesday March 10, 2015
 Let us always try to practice what we preach
so our actions, thoughts and words
will be consistent.
Let us meditate deeply so we can be guided
by he power of our Spirit within
in all that we think, say and do.
Sri Vasudeva

CALM PIANO MUSIC & RELAX ~ FIITUINSUTIMAA YOUTUBE CHANNEL

Posted 10 martie 2015 by marianzidaru in GANDUL ZILEI, MY VIDEOS ON YOUTUBE

GANDUL ZILEI 28.02.2015 ~ SRI VASUDEVA / MANTRA OM (AUM ) ~ FIITUINSUTIMAA YOUTUBE CHANNEL   Leave a comment


Gândul zilei

Sâmbătă 28 februarie 2015

Dacă acceptăm că fiecare persoană este diferită
 şi vede viaţa de la nivelul său de conştientizare,
 atunci nu vom dori ca toată lumea
  să fie în felul în care noi îl dorim.
 Fiecare se află pe propria cale de dezvoltare.
 Ar trebui să învăţăm să lucrăm în armonie unii cu alţii.
 Haideţi să ne deschidem inimile spre a ne îmbrăţişa unii pe alţii
 în dragostea pură a spiritului nostru.
Sri Vasudeva
Thought for Today
Saturday February 28, 2015
If we accept that each person is different
and sees life from his or her level of awareness,
then we will not want everyone to be
the way we want them to be
All are on their own path of growth.
We should learn to work in harmony with each other.
Let us open our hearts to embrace each other
in the pure love of our spirit.
Sri Vasudeva

MANTRA OM ( AUM ) ~ FIITUINSUTIMAA YOUTUBE CHANNEL

Posted 28 februarie 2015 by marianzidaru in GANDUL ZILEI, MY VIDEOS ON YOUTUBE

GANDUL ZILEI 26.02.2015~SRI VASUDEVA / MEDICINE BUDDHA MANTRA ( FIITUINSUTIMAA- YOUTUBE CHANNEL )   Leave a comment


.

GANDUL ZILEI

Joi 26 februarie 2015

Noi trebuie să ne predăm şi să acceptăm dualitatea.
 Haideţi să căutăm acea stare de dincolo de dualitate în care
  în cele din urmă ne vom ridica deasupra tuturor suferinţelor.  
 Fie ca voi să fiţi binecuvântaţi în căutarea
 Sinelui vostru adevărat.
Sri Vasudeva
Thought for Today
Thursday February 26, 2015
We need to surrender and accpet the duality.
Let us seek that state beyond duality
where we will finally rise about all sufferings.
May you be blessed in your search
for your true Self.
Sri Vasudeva

MEDICINE BUDDHA MANTRA ( FIITUINSUTIMAA – YOUTUBE CHANNEL )

Posted 26 februarie 2015 by marianzidaru in GANDUL ZILEI

GANDUL ZILEI ~ 23.02.2015 ~ SRI VASUDEVA / PEACE MANTRA   Leave a comment


Gândul zilei

Luni 23 februarie 2015

Străduiţi-vă zi de zi să vă bucuraţi de lumea din voi.
Delectaţi-vă în dragostea, pacea şi bucuria spiritului vostru.
Rugaţi-vă şi meditaţi până când vă simţiţi înălţaţi lăuntric.
Trăiţi în lumină,
simţindu-vă total  mulţumiţi în voi,
în frumuseţea, dragostea şi bucuria Spiritului.
Sri Vasudeva
Thought for Today
Monday February 23, 2015
Strive everyday to enjoy the world within you.
Revel in the love, peace and joy of your spirit.
Pray or meditate until you feel uplifted inside.
Live in the light,
feeling totally contented within,
in the beauty, love and joy of the Spirit.
Sri Vasudeva

PEACE MANTRA

Posted 23 februarie 2015 by marianzidaru in GANDUL ZILEI

GANDUL ZILEI 12.02.2015 ~ SRI VASUDEVA / ONLY TIME ~ ENYA ( FIITUINSUTIMAA-YOUTUBE )   Leave a comment


Gândul zilei

Joi 12 februarie 2015

Zi de zi, când gândiţi, planificaţi şi acţionaţi,   
 predaţi-vă lui Dumnezeu şi uitaţi-vă la răspunsurile   
 care vă vin de la Univers.
  Veţi vedea comunicarea lui Dumnezeu cu voi
 în atât de multe feluri.
 Învăţaţi să citiţi mesajele care vin spre voi
 şi acţionaţi cât de mult puteţi
 în armonie cu Voinţa Divină.
Sri Vasudeva
Thought for Today
Thursday February 12, 2015
Each day as you think, plan and act,
surrender to God and look at the responses
that come to you from the Universe.
You will see God communicating with you
in so many ways.
Learn to read the messages that come to you
and act as much as you can in harmony
with Divine Will.
Sri Vasudeva

ONLY TIME ~ ENYA ( FIITUINSUTIMAA – YOUTUBE CHANNEL )

Posted 12 februarie 2015 by marianzidaru in GANDUL ZILEI, MY VIDEOS ON YOUTUBE

Natura umana.

Cunoasterea vietii sub toate formele ne da puterea de a trai bine in aceasta forma a ei .

literatura e efortul inepuizabil de a transforma viaţa în ceva real

The priest: Aren't you afraid of hell? J. Kerouac: No, no. I'm more concerned with heaven.

Derivată din D.

You know my name, not my story.

Blog on Wheels

POWERED BY PASSION

Murmur de soapte

Every Breath I Take...

Comunităţi de Prieteni: "Toţi pentru unul, unul pentru toţi"

Communities Of Friends - All For One & One For All

Laura Dobrescu

"Dragostea este ca un puzzle: greu de asamblat, dar minunat atunci cand toate piesele sunt asezate la locul potrivit." Steve Jobs

simis68's Blog

4 out of 5 dentists recommend this WordPress.com site

Daniellaladana's Blog

La o ceasca de cafea...

Edge of Humanity Magazine

An Independent Non-Discriminatory Platform With No Religious, Political, Financial, or Social Affiliations

Me,Karelia

Nici un „azi” nu este prea puțin, nici un „mâine” nu este prea mult!

Alexandru V. Dan

Proza . Fantasy . Poezie . Eseu

Poveștile Fabiolei

-the funny side of stories-

NOTE FALSE

soporific pentru pian şi pisică

Suflet in lumina!

This WordPress.com site is the bee's knees

lolandas

Cerul este ecranul universului nelimitat!

Reflections On Reality

Thoughts on Being Human and Living a Life of Passion, Joy, and Fun

Nina Docea

de Mădălina Rodocea

Tainele frumusetii !

Despre noi femeile!

tamara88rodica

This WordPress.com site is the bee's knees

învaţă-mă să simt

o felie de viaţă, trecută prin filtrul peniţei

jurnalpentruzileleploioase

"I am the architect of my own destruction"

MARANXA

Lyrik & Philosophie

Diana Mandache's Weblog

Royal History (since 2008)

vorbepe.wordpress.com

de la lume adunate si de mine comentate

E-Motion

de Andrei Stipiuc

Adrian Niculae - 100% jurnalism

Lovesc unde doare mai tare

Legionwriter

"...The light shines in the darkness, and the darkness can never extinguish it."

corinastancu

A topnotch WordPress.com site

La capatul curcubeului

La capatul fiecarui curcubeu ne asteapta o comoara...

Nimic nou sub soare

Toate-s vechi si noua toate/ce e rau si ce e bine/ tu te-ntreaba si socoate...

claudia

este o prăjitură dulce-acrișoară. (r)evolution keeps going...

Exist - Aici si Acum

Libertate , Sanatate , Bani , Iubire - Feminitate , Misiune Personala - Spiritualitate

Opus bay

Pobres putas cuando reina la Santa hipocresía.

Intre magie si vrajitorie

magie, teurgie, divinatii, potiuni, incantatii, tarot, magia cristalelor

Alexandru Chermeleu

Viziunea mea asupra omului nou este cea a rebelului in cautarea SINELUI, a fetei lui adevarate. Un om pregatit sa arunce toate mastile, toate caracterele prefabricate, toata ipocrizia, gata sa arate lumii cine este el cu adevarat. Si daca va fi iubit sau condamnat, respectat sau huiduit, incoronat sau crucificat, pentru el va fi acelasi lucru, fiindca A FI TU INSUTI este cea mare binecuvantare a EXISTENTEI. Un om adevarat, sincer, care cunoaste IUBIREA si COMPASIUNEA intelege ca oamenii sunt orbi, inconstienti cu spiritul adormit ~ OSHO (CARTEA DESPRE BARBATI)

Blog neinspirațional

...despre lupta cu morile de vânt

MariaBarbu Blog - IDEAL şi CREAŢIE

Despre Adevar si Realitate, despre Ideal si Creatie

Georgiana Iuliana Dinu (Pui mic)

Din suflet pentru suflet!

Krantzblog

Acasă la Gică Contra

%d blogeri au apreciat: