Archive for the ‘GANDUL ZILEI’ Category

GANDUL ZILEI 19.01.2015 ~ SRI VASUDEVA / DANCING TOGETHER ( FIITUINSUTIMAA ~ YOUTUBE )   1 comment


Gândul zilei

Luni 19 ianuarie 2015

Când este aprinsă Energia Divină în noi 
 are loc o renaştere sau o transformare
 care duce la extinderea conştienţei   
 şi apoi la începerea călătoriei noastre spirituale.   
 Întunericul urii, negativităţii   
 şi singurătăţii dispare   
 pe măsură ce se manifestă

 lumina iubirii, păcii şi bucuriei din noi.

Sri Vasudeva
 
Thought for Today
Monday January 19, 2015
 When the Divine Energy is kindled within us
a rebirth or transformation takes place,
bringing about an expansion of consciousness
and our spiritual journey then begins.
The darkness of hate, negativity
and loneliness fade away
as the light of love, peace and joy
manifests within us.
                                                                              Sri Vasudeva

DANCING TOGETHER ~ ANDROGYNAL SYMPHONICITY

( FIITUINSUTIMAA ~ YOUTUBE )

Posted 19 ianuarie 2015 by marianzidaru in GANDUL ZILEI, MY VIDEOS ON YOUTUBE

GANDUL ZILEI 14 IANUARIE 2015 ~ SRI VASUDEVA / KENNY G ~ ROMANTIC SAX ~ FOREVER IN LOVE ( FIITUINSUTIMAA-YOUTUBE )   Leave a comment


Gândul zilei

Miercuri 14 ianuarie 2015

 Un mod bun de a ne începe ziua ar fi
să vedem fiecare întâlnire ca pe o şansă
de a învăţa şi de a creşte sau de a servi.
Nu ne întâlnim şi nu interacţionăm cu nimeni din întâmplare.
Şansele de a servi sunt binecuvântări.
Dumnezeu locuieşte în inimile tuturor fiinţelor
iar fiinţele umane
sunt fraţii şi surorile noastre divine.

Trataţi pe toată lumea cu respect şi dragoste.

 Sri Vasudeva
 
Thought for Today
Wednesday January 14, 2015
 A good way to begin our day would be
to see every meeting as an opportunity
to learn and grow or serve.
We meet and interact with no one by chance.
Opportunities to serve are a blessing.
God dwells in the hearts of all beings
and all human beings are our divine
brothers and sisters.
Treat everyone with respect and love.

                                                                            Sri Vasudeva

KENNY G ~ ROMANTIC SAX ~ FOREVER IN LOVE

( FIITUINSUTIMAA-YOUTUBE )

Posted 14 ianuarie 2015 by marianzidaru in GANDUL ZILEI, MY VIDEOS ON YOUTUBE

GANDUL ZILEI – 13 IANUARIE 2015 ~ SRI VASUDEVA / CALM PIANO MUSIC & RELAX ( FIITUINSUTIMAA-YOUTUBE )   1 comment


Gândul zilei

Marţi 13 ianuarie 2015

 În fiecare zi, trăieşte-ţi viaţa
în supunere faţă de Univers.
Tot ce ai nevoie îţi va fi împlinit.
Este uşor să trăieşti

dacă ai această înţelepciune.

 Sri Vasudeva
 
Thought for Today
Tuesday January 13, 2015
 Everyday, live your life
in surrender to the Universe.
All your needs will be fulfilled.
It is easy to live
if you have this wisdom.

                                                                            Sri Vasudeva

CALM PIANO MUSIC $ RELAX ( FIITUINSUTIMAA ~ YOUTUBE )

Posted 13 ianuarie 2015 by marianzidaru in GANDUL ZILEI, MY VIDEOS ON YOUTUBE

GANDUL ZILEI 12.01.2015 ~ SRI VASUDEVA / RELAX MUSIC AND LOVE ~ JE T’AIME MON AMOUR ( FIITUINSUTIMAA-YOUTUBE )   Leave a comment


Gândul zilei

Luni 12 ianuarie 2015

Noi căutăm îndrumare în afara noastră
 dar în noi este un Îndumător Divin. 
Însuşi Dumnezeu este Îndrumătorul din noi.
 Haideţi să-L căutăm
 şi să păstrăm mereu compania 
El nu ne va dezamăgi niciodată.
  Sri Vasudeva
 
Thought for Today
Monday January 12, 2015
 We look for guidance outside of us
but within us there is a Divine Guide.
God Himself is the Guide within us.
Let us seek Him and
keep His constant company
He will never let us down.

                                                                         Sri Vasudeva

JE T’AIME MON AMOUR ~

RELAX MUSIC AND LOVE ( FIITUINSUTIMAA – YOUTUBE )

Posted 12 ianuarie 2015 by marianzidaru in GANDUL ZILEI, MY VIDEOS ON YOUTUBE

GANDUL ZILEI – 10 IANUARIE 2015 / MUZICA RELAXARE – SUNETELE NAIULUI CE ADUC LINISTEA SUFLETEASCA ( FIITUINSUTIMAA-YOUTUBE )   Leave a comment


Gândul zilei

Sambata 10 ianuarie 2015

Cel mai bun tonic şi cele mai eficiente cosmetice   
 sunt drăgălăşenia unui zâmbet,   
 frumuseţea vorbirii şi bunul caracter.   
 Acestea sunt expresiile bucuriei interioare.   
 Interiorizaţi-vă şi cultivaţi aceste virtuţi lăuntrice   

şi contribuiţi la adevărata frumuseţe.

Sri Vasudeva

 
Thought for Today
Saturday January 10, 2015
The greatest tonic and best cosmetics
are the loveliness of a smile,
beauty of speech and good character.
They are the expressions of inner joy.
Go within and cultivate these inner virtues
and contribute to true beauty.
                                                                             Sri Vasudeva

MUZICA DE RELAXARE ~ SUNETELE NAIULUI CE ADUC LINISTEA SUFLETEASCA ( FIITUINSUTIMAA-YOUTUBE )

Posted 10 ianuarie 2015 by marianzidaru in GANDUL ZILEI, MY VIDEOS ON YOUTUBE

GANDUL ZILEI 08.01.2015 ~ SRI VASUDEVA / EL CONDOR PASA ~ LEO ROJAS ( fiituinsutimaa )   6 comments


Gândul zilei

Joi 8 ianuarie 2015

 Cea mai mare bucurie din viaţă este să ajungi   
 să înţelegi Adevărata ta Fiinţă.   
 Aceasta îţi va aduce starea de mereu-nouă bucurie lăuntrică,   
  ’’dragostea perfectă care alungă toată frica’’.
 Străduieşte-te în continuare pentru perfecţiune în lume   

 dar lasă să-ţi răsară din lăuntru bucuria.

 Sri Vasudeva
 
Thought for Today
Thursday January 8, 2015
The greatest joy in life is attaining
the realization of your True Being.

This will bring the state of ever-new joy within you,

‘the perfect love that cast out all fear’.

Continue to strive for excellence in the world

but let your joy come from within.

                                                                          Sri Vasudeva

EL CONDOR PASA ~ LEO ROJAS ( FIITUINSUTIMAA-YOUTUBE)

Posted 8 ianuarie 2015 by marianzidaru in GANDUL ZILEI, MY VIDEOS ON YOUTUBE

GANDUL ZILEI 06.01.2015 ~ SRI VASUDEVA / GARDEN OF DREAMS AND POEME~GIOVANNI MARRADI   1 comment


                        GANDUL ZILEI 06.01.2015

 
Marţi 6 ianuarie 2015
Adevărata libertate este mult dincolo de corp şi minte.
Este liberă de limitările corpului
şi liberă de gândurile neliniştitei minţi.
Trăiţi experienţa a cine sunteţi
şi atunci veţi şti ce este adevărata libertate!

Sri Vasudeva
 
Thought for Today
Tuesday January 6, 2015
True freedom is far beyond the body and mind.

It is being free from the limitations of the body

and free from the thoughts of the restless mind.

Experience who you are

and you will know what true freedom is!

Sri Vasudeva

GARDEN OF DREAMS AND POEME ~ GIOVANNI MARRADI

Posted 6 ianuarie 2015 by marianzidaru in GANDUL ZILEI, MY VIDEOS ON YOUTUBE

THE BEAUTY OF NATURE – BEDTIME RELAXING MUSIC / GANDUL ZILEI 01.01.2015   1 comment


La mulţi ani!
Gândul zilei
Joi 1 ianuarie 2015
O bună modalitate de a începe Noul An ar fi
să vedem fiecare întâlnire ca pe o oportunitate
de a învăţa şi de a creşte sau de a servi.
Nu ne întalnim şi nu interacţionam cu nimeni din întâmplare.
Şansele de a servi sunt binecuvântări.
Dumnezeu locuieşte în inimile tuturor fiinţelor
şi toate fiinţele umane sunt fraţii şi surorile noastre divine.
Trataţi pe toata lumea cu respect şi dragoste.
Fiţi toleranţi şi plini de compasiune cu cei care poate nu sunt amabili;
rugaţi-vă pentru ei şi să nu vă lăsaţi prinşi niciodată în gândirea lor negativă.
Să oferiţi dragoste şi compasiune în fiecare situaţie negativă
este felul de a fi al celui iluminat.
Sri Vasudeva

Happy New Year!

Thought for Today
Thursday January 1, 2015
A good way to begin our New Year would be
to see every meeting as an opportunity
to learn and grow or serve.
We meet and interact with no one by chance.
Opportunities to server are a blessing.
God dwells in the hearts of all beings
and all human beings are our divine brothers and sisters.
Treat everyone with respect and love.
Be tolerant and compassionate to those who may be unkind;
pray for them and never get caught in their negative thinking.
To give love and compassion in every negative situation
in the way of the enlightened.
Sri Vasudeva

Posted 1 ianuarie 2015 by marianzidaru in GANDUL ZILEI, MY VIDEOS ON YOUTUBE

Gandul zilei – 3 decembrie 2014   Leave a comment


Gândul zilei
Miercuri 3 decembrie 2014

În fiecare zi, încearcă să faci lucrurile

care vor face ca lumea să devină un loc mai bun.

Cea mai înaltă trăire pe care o vei avea vreodată

este să simţi că toţi sunt conectaţi cu tine.

Încercaţi să vă ajutaţi şi să vă protejati unii pe alţii.

Menţineţi-vă gândirea pozitivă fără să împovăraţi lumea

prin acţiuni negative.

FACEŢI CA VIAŢA VOASTRĂ SĂ FIE

O BINECUVANTARE PENTRU LUME.

Sri Vasudeva
Thought for Today
Wednesday December 3, 2014

Everyday, try to do the things that

will make the world a better place.

The greatest experience you will ever have

is to feel that everyone is conected to you.

Try to help and protect each other.

keep positive thoughts never burdening

the world by negative actions.

LET YOUR LIFE BE A BLESSING TO THE WORLD.

Sri Vasudeva

Posted 3 decembrie 2014 by marianzidaru in GANDUL ZILEI

GANDUL ZILEI – 1 DECEMBRIE 2014   Leave a comment


Gândul zilei
Luni 1 decembrie 2014

Doar realizările spirituale ne pot extinde conştienţa
determinându-ne să fim fiinţe umane mai bune
prin dezvăluirea stării interioare
de pace, dragoste şi înţelepciune intuitivă,
aducându-ne într-o stare de adâncă mulţumire
şi dându-ne puterea de a trăi în armonie ca o societate.

Sri Vasudeva
Thought for Today
Monday December 1, 2014
Only spiritual achievements can expand

our consciousness, making us better

human beings by uncovering the inner state

of peace, love and intuitive wisdom,

bringing us to a state of deep contentment

and giving us the power to live in harmony as a society.

Sri Vasudeva

Posted 1 decembrie 2014 by marianzidaru in GANDUL ZILEI

Natura umana.

Cunoasterea vietii sub toate formele ne da puterea de a trai bine in aceasta forma a ei .

literatura e efortul inepuizabil de a transforma viaţa în ceva real

The priest: Aren't you afraid of hell? J. Kerouac: No, no. I'm more concerned with heaven.

Derivată din D.

You know my name, not my story.

Dan Talmaciu

"Onoarea mea este fidelitatea" H.H.

Murmur de soapte

Every Breath I Take...

Comunităţi de Prieteni: "Toţi pentru unul, unul pentru toţi"

Communities Of Friends - All For One & One For All

Laura Dobrescu

"Dragostea este ca un puzzle: greu de asamblat, dar minunat atunci cand toate piesele sunt asezate la locul potrivit." Steve Jobs

simis68's Blog

4 out of 5 dentists recommend this WordPress.com site

Daniellaladana's Blog

La o ceasca de cafea...

Edge of Humanity Magazine

An Independent Non-Discriminatory Platform With No Religious, Political, Financial, or Social Affiliations

Me,Karelia

Nici un „azi” nu este prea puțin, nici un „mâine” nu este prea mult!

Alexandru V. Dan

Proza . Fantasy . Poezie . Eseu

Poveștile Fabiolei

-the funny side of stories-

NOTE FALSE

soporific pentru pian şi pisică

Suflet in lumina!

This WordPress.com site is the bee's knees

lolandas

Cerul este ecranul universului nelimitat!

Reflections On Reality

Thoughts on Being Human and Living a Life of Passion, Joy, and Fun

Nina Docea

de Mădălina Rodocea

Tainele frumusetii !

Despre noi femeile!

tamara88rodica

This WordPress.com site is the bee's knees

învaţă-mă să simt

o felie de viaţă, trecută prin filtrul peniţei

jurnalpentruzileleploioase

"I am the architect of my own destruction"

MARANXA

Lyrik & Philosophie

Diana Mandache's Weblog

Royal History (since 2008)

vorbepe.wordpress.com

de la lume adunate si de mine comentate

E-Motion

de Andrei Stipiuc

Adrian Niculae - 100% jurnalism

Lovesc unde doare mai tare

Legionwriter

"...The light shines in the darkness, and the darkness can never extinguish it."

corinastancu

A topnotch WordPress.com site

La capatul curcubeului

La capatul fiecarui curcubeu ne asteapta o comoara...

Nimic nou sub soare

Toate-s vechi si noua toate/ce e rau si ce e bine/ tu te-ntreaba si socoate...

claudia

este o prăjitură dulce-acrișoară. (r)evolution keeps going...

Exist - Aici si Acum

Libertate , Sanatate , Bani , Iubire - Feminitate , Misiune Personala - Spiritualitate

Opus bay

Pobres putas cuando reina la Santa hipocresía.

Intre magie si vrajitorie

magie, teurgie, divinatii, potiuni, incantatii, tarot, magia cristalelor

Alexandru Chermeleu

Viziunea mea asupra omului nou este cea a rebelului in cautarea SINELUI, a fetei lui adevarate. Un om pregatit sa arunce toate mastile, toate caracterele prefabricate, toata ipocrizia, gata sa arate lumii cine este el cu adevarat. Si daca va fi iubit sau condamnat, respectat sau huiduit, incoronat sau crucificat, pentru el va fi acelasi lucru, fiindca A FI TU INSUTI este cea mare binecuvantare a EXISTENTEI. Un om adevarat, sincer, care cunoaste IUBIREA si COMPASIUNEA intelege ca oamenii sunt orbi, inconstienti cu spiritul adormit ~ OSHO (CARTEA DESPRE BARBATI)

Blog neinspirațional

...despre lupta cu morile de vânt

MariaBarbu Blog - IDEAL şi CREAŢIE

Despre Adevar si Realitate, despre Ideal si Creatie

Georgiana Iuliana Dinu (Pui mic)

Din suflet pentru suflet!

Krantzblog

Acasă la Gică Contra

%d blogeri au apreciat: